– I dag på internationella kvinnodagen vill vi uppmana fler att använda sin beställarroll till att driva förändring för jämställdhet. SABO och våra medlemmar spelar en viktig roll som beställare av tjänster från byggbranschen i Sverige. Jämställdhet är prioriterat inom allmännyttan, säger Anders Nordstrand, SABOs vd.

I SABO-företagen arbetar cirka 13 000 anställda och av tjänstemännen är 53 procent kvinnor.

I höstas skrev SABO, tillsammans med regeringen och medlemsföretagen, under en avsiktsförklaring mot kränkningar och övergrepp mot kvinnor inom byggbranschen. SABO lyfte även fram vad allmännyttan kan göra för att motverka trakasserier.

– Ett positivt exempel som jag vill lyfta är SABOs medlemsföretag Lulebo, som beslutat att i samtliga upphandlingar kräva att motparten aktivt arbetar för att motverka sexuella trakasserier. Jag hoppas att detta kan inspirera fler att ställa samma krav, säger Anders Nordstrand.

Sanktioner om inte krav uppfylls

Anna-Stina Nordmark Nilsson, vd för Lulebo, framhåller att upphandlingskravet var en självklarhet.

– Vi ser flera positiva effekter och det finns nu en levande dialog med nuvarande och potentiella leverantörer, vilket är bra. Det ger oss möjlighet att diskutera värderingar och förhållningssätt. Viktigast av allt är att vi kan visa hur allvarligt vi ser på sexuella trakasserier genom de sanktioner som inträder om kraven inte uppfylls, säger hon.