– Jag ser mycket fram emot att få börja jobba med allmännyttan då bostadsfrågor är en av våra stora samhällsfrågor och där SABO har en viktig roll att spela, säger Josefin Morge.

Hon har tidigare arbetat som pressansvarig på bland annat RFSU, olika fackförbund och har även ett förflutet inom flygbranschen, där hon jobbade med krishantering och utbildningsfrågor.

– Opinionsbildning och mediefrågor spelar en allt större roll för varje företag och organisation. Så även för SABO. Jag är därför glad över att Josefin kommer att hantera samspelet mellan oss och medierna, säger SABOs vd Anders Nordstrand.

Josefin Morges senaste arbetsplats, myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, har i uppgift att ta fram kunskap om ungas levnadsvillkor och ge bidrag till föreningsliv och kommuner.