SABOs jurister bistår med den mesta juridiska rådgivning som ett bostadsbolag kan ha nytta av. Vi har gedigen erfarenhet av bostadsbolag och deras speciella situation. Löpande rådgivning per telefon ingår i medlemsavgiften. Vid större ärenden, till exempel som ombud vid avtals- och domstolsförhandlingar, hjälper vi till mot timtaxa.