Bakgrunden är den sociala oro och kriminali­tet som finns i stadsdelen Gottsunda. Som största fastighetsägare ingår Uppsalahem i kommunens handlingsplan för att förebygga och vända den negativa utvecklingen.

Med hjälp av de beviljade pengarna kan bostadsbolaget arbeta långsiktigt och göra så kallade sociala investeringar (insatser som leder till minskade samhällskostnader på sikt).

Däri ingår anställningar av ungdomar med lokal anknyt­ning, en plats för möten mellan hyresgäster och olika samhällsaktörer och samverkan mellan fastighetsägare, polis, räddningstjänst med flera.

Målet är bland annat minskat utanförskap, ökad sysselsättning, ökad trygghet, ökad integration och minskad skadegörelse.