– Det här är naturligtvis ett klart övertramp från EU-domstolens sida. Detaljplaner är en kommunal angelägenhet och kan omöjligt förväxlas med ändamålen i tjänstedirektivet. Nu måste EU:s beslutsfattare se till att detaljplaner undantas i direktivet, säger Karl Törnmarck, ansvarig för internationella frågor på SABO.

Nederländskt rättsfall

EU-domstolens beslut gäller den nederländska staden Appingedam. Där ville kommunen motverka att butiker i centrum skulle flytta till mer perifera industriområden, i syfte att bevara en levande stadskärna. I ett nyligen detaljplanelagt industriområde tilläts därför endast butiker som sålde skrymmande varor, som möbler och fordon.

Det accepterades inte av en klädbutik – som valde att överklaga frågan till EU-domstolen, eftersom butiken menade att detaljplanen bröt mot EU:s tjänstedirektiv (som ska säkra etableringsfrihet och frihet att tillhandahålla tjänster mellan EU-länderna).

Tidigare i år fick butiksägaren rätt. EU-domstolen valde då tolkningen att etableringsfriheten även omfattar nederländska firmor som är verksamma i Nederländerna.

”Avsevärda konsekvenser”

– Det här rättsfallet ger avsevärda konsekvenser. Det inskränker på kommunernas planmonopol och innebär att kommunerna tvingas meddela EU-kommissionen om sina detaljplaner, vilket ökar handläggningstiden, säger Karl Törnmarck.

Detaljplaner kan undantas

Samtidigt pågår dock förhandlingar mellan Europaparlamentet och EU:s ministerråd om ett annat EU-direktiv (direktivet om anmälningsförfaranden).  Där finns möjlighet att helt undanta detaljplaner från direktivet.

– Vi vänder oss nu i ett öppet brev till utrikesdepartementet och Sveriges representation i Bryssel om att lösa det här problemet, säger Karl Törnmarck.