Hur ska vi i allmännyttan ta oss an digitaliseringen?

Hur påverkar digitaliseringen oss allmännyttiga företag? Vad händer just nu? Var finns de stora värdena? Och vad behöver vi göra för att hänga med i utvecklingen?

På konferensen presenteras Agendan för allmännyttans digitalisering som det nyinrättade digitaliseringsrådet har tagit fram och ett treårigt projekt för att tillsammans accelerera våra bolags utveckling.

Missa inte det!

Nya affärsmodeller

Digitaliseringen är mer än en trend – det är en revolution av affärsmodeller, maktförhållanden, hur vi arbetar och hur vi ser på IT. Samtidigt som det påverkar oss på många plan kan det vara svårt att se hur digitaliseringen konkret påverkar ert företag och vad ni ska satsa på för att använda de nya möjligheter som uppstår. Under två dagar får du ny kunskap, inspiration och diskussioner som ger direkt affärsnytta.

Konferensen vänder sig till dig som jobbar strategiskt i ett allmännyttigt bostadsföretag. Kom hela ledningsgruppen, få samma kunskap och diskutera hur ni vill jobba vidare på plats – rabatt om ni kommer fyra eller fler från samma företag.

Allmännyttans digitala agenda

Digital transformation är ett prioriterat område för SABO och under 2018 sätter ett särskilt vd-råd samman en agenda för allmännyttans digitalisering med aktiva insatser för att stödja utvecklingen i medlemsföretagen. Tillsammans har vi möjlighet att ta initiativ till att driva utvecklingen framåt så att det gynnar våra bolag, ägare, hyresgäster och samhället. Under konferensen går vi från agenda till konkret verklighet!

Erfarenhetsutbyte och konkreta diskussioner

Inspirerande föreläsningar varvas med diskussioner i din ledningsgrupp eller gruppvis med kollegor från andra företag. Genom konkreta frågeställningar får ni en kickstart i ert strategiska arbete. Du får också höra konkreta exempel på vad några av de SABO-företag som ligger i framkant inom digitalisering gör just nu.

Under konferensen får du:

   • Inspirerande talare som ger dig insikter om hur digitaliseringen påverkar samhälle, människor och branscher
   • Kunskap om hur digitaliseringen påverkar oss som allmännyttiga bostadsföretag
   • Konkreta digitaliseringsexempel från allmännyttan
   • Strategiska diskussioner med din ledningsgrupp och andra i allmännyttan

Medverkande

Fredrik Bauer

Moderator

Robin Teigland
Robin är professor i företagsekonomi, med inriktning strategi och digitalisering vid Handelshögskolan i Stockholm. Utöver sina akademiska meriter har Teigland en imponerande arbetskarriär bakom sig. Hon har arbetat med riskkapitalbolag i Silicon Valley, varit konsult hos McKinsey, jobbat för medtech start-up i Norge, verksamhetsstyrning för Esso i Chile, aktiehandel i Spanien, och international banking i USA.
David Ståhlberg
David är digital rådgivare med en bred bakgrund från marknad, sälj, HR och som affärsområdeschef - från startup till storbolag. Han har suttit i ledningen för Google i Sverige, i Nordic Lead Team på Procter & Gamble och är bland annat författare till den uppmärksammade boken Marketing goes Digital. David är personlig mentor och rådgivare åt allt från unga entreprenörer till tunga näringslivsprofiler samt partner och programledare på IHM för programmet Digital Business Transformation.
Christoffer Börjesson
Christoffer Börjesson är CDO på Fastighetsägarna Stockholm med uppdraget att skapa de bästa förutsättningarna för våra medlemmar samt att branschen skulle förstå och kunna ta ägarskap för den förändring som sker i omvärlden. Han är en efterfrågad expert inom digitalisering och hur digitaliseringen påverkar fastighetsaffären, utvecklingen och förvaltningen.
Anders Johansson
Anders Johansson har arbetat på SABO med utveckling av IT, TV och bredbandsfrågor med inriktning på öppna nät och nya affärsmodeller. Han har deltagit i ett flertal utvecklingsprojekt inom dessa områden nationellt och på europanivå och deltar just nu i utvecklingsprojekt kring branschstandards för fastighetsnät och mobil teknik för kommunikation i fastigheter.
Nicolas Espinoza
Nicolas Espinoza är en av grundarna till språkteknologibolaget Gavagai, som 2010 bildades som en spinoff från Swedish Institute of Computer Science. Nicolas är före detta senior forskare på FOI samt Assistant Professor vid Stockholms universitet, specialiserad inom beslutsteori och metoder för automatiserad underrättelseinhämtning. Just nu leder Nicolas utvecklingen av en chatbot med ett av de ledande deep learning teamen i Europa.
Erik Ahlström
Erik Ahlström är IT- och Digitaliseringsansvarig på HFAB, samt projektledare för trepartsprojekt inom Halmstad Kommun kring det smarta hemmet.
Claus Popp Larsen
Claus leder RISE aktiviteter inom uppkopplade städer. Det inkluderar infrastruktur, nya affärsmodeller, governance och nya innovativa tjänster. Han fokuserar speciellt på samverkan mellan teknikleverantörer, tjänsteleverantörer och behovsägare (städer, förvaltningar, kommunala bolag) för att kunna skapa öppna och delade plattformar för digitala tjänster för behovsägare och invånare.
Peter Skoog
Peter Skoog har jobbat internationellt i flera år inom industriautomation och telekomsektorn. Han har bland annat grundat och drivit ett företag för inbyggda elektroniksystem och därefter jobbat med elektronik- och programvaruutveckling i Norden med fokus på elnät och telekom. Sedan 6 år jobbar Peter på Familjebostäder b.la med olika aspekter av fastighetsautomation och verksamhetsförändring.
Emma Eng
Emma Eng jobbar på Äldreförvaltningen i Stockholms stad som projektledare för EU-projektet Stockholm Digital Care. Projektet syftar till att hjälpa småföretag att utveckla bättre välfärdsteknik för seniorer och för personal inom omsorgen. Hon är civilingenjör i molekylär bioteknik och har tidigare arbetat med affärsutveckling inom life science.
Göran Wallo
Göran Wallo har sedan slutet av 90-talet arbetat med digitaliseringsfrågor inom sjukvården och har ansvarat för bl. a digitaliseringen av sjukvårdsjournaler, röntgen-, telefoni- och videokonferenssystem. Sedan 7 år är han ansvarig för AB Strömstadslokaler och AB Strömstadsbyggen med sitt dotterbolag AB StrömstaNet som bygger ett fibernät i kommunen Han har suttit i styrelsen för IT-Norrbotten AB och sitter idag i styrelsen för NetWest AB som är ett regionalt försäljningsbolag för Stadsnäten i Västra Götaland.
Åsa Minoz
Åsa är programsamordnare och kommunikationsstrateg på Viable Cities. Hon har en bred bakgrund inom innovation för hållbar samhällsutveckling och är del av teamet i det strategiska innovationsprogrammet Viable Cites programledning.
Anna Sundman
Anna är projektledare för Mo-Bo, ett projekt som fått finansiering inom Viable Cities, arkitekt SAR/MSA och medgrundare till Theory Into Practice, ett arkitektkontor som verkar som en möjliggörare och brygga mellan arkitekturforskning och praktik. Anna har bred erfarenhet från en rad olika projekt som rör sig från bostadsarkitektur till internationellt utvecklingsarbete, alla med stort fokus på brukaren. Hennes intresse för demokrati och hållbarhetsfrågor resulterar ofta i lösningar som både är banbrytande men samtidigt fullt genomförbara.
Ulf Rohlén
Johan Braw
Marie Thelander Dellhag
Anette Sand
Jonas Tannerstad
Anders Nordstrand
Jonas Högset

Praktisk information

Datum och plats
22–23 oktober 2018 i Stockholm
Scandic Continental, Vasagatan 22
Visa på karta
Pris
6 400 kronor för medlem
10 % rabatt fr o m 4:e deltagaren från samma företag vid anmälan innan 31 augusti.
Sista anmälningsdag
Anmäl dig senast 14 oktober
Boende
Försäkra dig om hotellrum i god tid SABO ombesörjer inte rumsbokning.
Vad ingår
I avgiften ingår alla måltider och dokumentation.
Målgrupp
Vd, ledningsgrupp, styrelseordförande eller ledamot, strategiskt ansvariga

Undrar du något?

Kontaktperson
placeholder+image
Anette Tredal
Anette är chef för enheten Utbildning & Konferens.