Kommissionens förslag innebär att varje medlemsstat kommer att kunna fastställa upp till fyra olika skattesatser under normalskattesatsen, som i Sverige är 25 procent.

Samtidigt avskaffas den nuvarande förteckningen över varor och tjänster på vilka reducerade skattesatser får tillämpas. I stället införs en ny förteckning över produkter på vilka normalskattesatsen alltid ska tillämpas.

Ger lägre kostnader

Förslaget gör att det blir tillåtet att lägga en låg moms på hyran. Eftersom den avdragsbara moms fastighetsägaren betalar för de varor och tjänster som köps in är högre än den låga momsen på hyran kommer kostnaderna för verksamheten att bli avsevärt lägre.

– Förslaget gör det möjligt att sänka skattetrycket på hyresrätten, vilket innebär att det blir mer lönsamt att bygga nytt och bygga om. Det skulle skapa förutsättningar för ökad nyproduktion och lägre hyror i både nyproduktion och befintligt bestånd än vad som är möjligt idag, säger Susanna Höglund, chef för enheten för ekonomi och juridik på SABO.

Kommissionens förslag måste beslutas av rådet, som består av ansvariga ministrar från samtliga medlemsstater. Först därefter kan det bli tillåtet att införa en låg moms på bostadshyror. Om, hur och när en sådan reform ska genomföras blir sedan en fråga för den svenska bostadspolitiken.

Hyresrätten missgynnad

Hyresrätten är idag skattemässigt missgynnad jämfört med äganderätt och bostadsrätt. Därför har SABO tillsammans med Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen under många år arbetat för balanserade ekonomiska villkor mellan upplåtelseformerna.

– Regeringen har tidigare inte sett det som meningsfullt att utreda möjligheten till moms på bostadshyror, med hänvisning till att det inte är tillåtet enligt EU:s gällande momsdirektiv. Men om detta hinder nu undanröjs kommer vi att arbeta för att ett sådant utredningsarbete snarast dras igång. Det blir ett viktigt steg på vägen mot balanserade ekonomiska villkor, säger Susanna Höglund.