Bostadsministern Peter Eriksson tog emot betänkandet på onsdagen från Susanne Bard som varit särskild utredare och Ulrika Hägred som varit huvudsekreterare. Deras uppdrag var att lämna förslag på hur man långsiktigt och även i sämre tider kan säkerställa finansiering av ny- och ombyggnad av bostäder i hela landet.

Statliga topplån utan subventionering

Utredningen föreslår bland annat att statligt ägda Almi företagspartner AB får i uppdrag att ge statliga topplån utan subventionering för ny- och ombyggnad av bostäder med hyresrätt, kooperativ hyresrätt eller bostadsrätt.

Topplånen ska lämnas utifrån en bedömning av byggaktörens återbetalningsförmåga och projektets förutsättningar och högst avse 80 procent av det beräknade finansieringsbehovet, om det inte finns särskilda skäl för högre belåningsgrad.

Anledningen är att mindre aktörer och aktörer på svaga marknader har svårt att klara kravet på eget kapital och detta skulle ha betydelse för bostadsförsörjningen, som exempelvis:

  • Vid nyproduktion av hyresrätter på svagare marknader går det inte idag att få tillräcklig belåning på rimliga villkor.
  • Vid renovering och upprustning av hyresbostäder i socioekonomiskt svaga bostadsområden.
  • Vid finansiering för bostadsbyggande i lågkonjunktur och finansiella kriser.

Höjda schablonbelopp

Därtill föreslås det bli möjligt med statlig kreditgaranti även för projekteringskostnader och även att schablonbeloppen för produktionskostnader höjs från 16 000 kronor till 22 000 kronor per kvadratmeter boarea.

– Med tanke på hur mycket byggpriserna rusat i höjden är de höjda schablonbeloppen välkomna. Allmännyttan har i uppdrag att bygga många hyresrätter och det bör vara bostäder som så många som möjligt ska ha råd med, säger Susanna Höglund, chef Ekonomi och Juridik på SABO.

Visst investeringsstöd i förskott

Utredningen föreslår också att en viss del av investeringsstödet till nyproduktion av hyresrätter betalas ut i förskott och att Boverket ska utreda hur stor del det bör vara.

Idag sker utbetalningen först när bostäderna är färdigbyggda, vilket medför att finansieringen inte är till hjälp under byggskedet. Detta kan vara ett problem för mindre bostadsutvecklare och aktörer på svagare marknader.

– Jag hoppas att det blir en betydande del så att osäkerheten för våra medlemsföretag som bygger med investeringsstöd kan minska. Därmed kan investeringsstödet bidra till en finansiering under byggskedet, säger Susanna Höglund.

En skattereform för hyresrätten

Enligt SABO är utredningens förslag sammantaget magra i kampen för fler hyresrätter. SABO trycker därför återigen på för en annan, betydligt kraftigare åtgärd: en skattereform för hyresrätten.

Tillsammans med Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen föreslår SABO bland annat att det införs sex procents moms på bostadshyror. Det skulle kraftigt förbättra förutsättningarna för både byggande och renovering, eftersom en låg moms på hyran gör det möjligt för bostadsföretagen att dra av hela momsen, 25 procent, vid nyproduktion och renovering.

– Våra reformförslag gagnar inte bara blivande och nuvarande hyresgäster, de gagnar hela samhällsutvecklingen. Vi behöver fler hyresrätter som fler har råd att bo i. Tyvärr är utredningens förslag inte tillräckliga för att Sverige långsiktigt ska kunna utvecklas på ett socialt och ekonomiskt hållbart sätt, säger Susanna Höglund.

 

Läs hela utredningen här