Medlemskap i SABO medför obligatoriskt abonnemang på tjänster från SABO AB. Styrelsen prövar och avgör ansökningar om inträde. Styrelsens beslut kan inte överklagas.

Medlemsansökan hittar du som pdf lite längre ned på sidan.

Medlemsavgift

SABOs verksamhet finansieras av medlemsavgifter och försäljningsintäkter. Medlemsavgiftens storlek bestäms av den bostadsarea som medlemsföretaget äger och förvaltar. Försäljningsintäkterna kommer från utbildningar, konferenser, konsultuppdrag och trycksaksförsäljning.

Länkar och dokument