Sveriges Allmännyttas konsulttjänster är ett viktigt komplement till den rådgivning som ingår i medlemskapet. Här finns möjlighet att anlita kvalificerade branschspecialister inom företagsledning, ekonomi och finans, hyror och boende, energi och miljö, förvaltning och teknik, juridik och rekrytering. Utbildningsinsatser kan med fördel kombineras med konsulttjänster.

Verksamhetsfält

Vi erbjuder konsulttjänster inom en rad olika verksamhetsfält.  Här finns möjlighet att få hjälp med:

 • Affärsmannaskap och ekonomi
 • Affärsplaner
 • Andra styrelsefrågor
 • Avtal och förhandlingar
 • Beställarstöd
 • Boendet för äldre, kunskapsdagar och medverkan på styrelsedagar
 • Fastighetsjuridik
 • Fastighetsvärdering
 • Finansieringsfrågor
 • Företagsanalyser
 • Hyresförhandling
 • Hyresjuridik
 • Hyressättning
 • Investeringskalkylering
 • Kommunikationsfrågor
 • Layout/formgivning
 • Mediahantering/mediaträning
 • Miljöfrågor
 • Måleritjänster
 • Offentlig upphandling
 • Offentlighet och sekretess
 • Omvärldsanalys för affärsplanering
 • Omvärldsanalyser
 • Rekrytering av strategiska funktioner
 • Sveriges Allmännyttas bredbandspärm
 • Samordnad förvaltning
 • Skattefrågor
 • Strategiutveckling för bredband och tv
 • Styrelseutvärdering
 • Tvistelösning
 • Upphandling och avtal för bredband och tv

Andra tjänster

Sveriges Allmännytta erbjuder även hjälp med affärsplanering, organisationsöversyner, omvärldsanalys samt strategidagar för personal och styrelser.

Vi kan dessutom bistå med hjälp vid rekrytering av strategiska funktioner samt hitta tillfälliga lösningar för exempelvis en vd-post.