Verktyg och tjänster för SABOs medlemmar

SABOs Parlör

SABOs Parlör är till hjälp vid kundkommunikation i bostadsbranschen, och finns på åtta språk: arabiska, engelska, persiska, somaliska, spanska, sydkurdiska, turkiska och tigrinja.

SABOs Ordlista

SABOs Ordlista hjälper dig med översättningar mellan svenska och engelska för bostadsbranschen, med branschanpassade termer och översättningar.

Uppdraget

Uppdraget är en enkel och grundläggande introduktion till dig som nyss fått eller har styrelseuppdrag i allmännyttan.

Förhandlingsstatistik

Ett onlineverktyg för hyresstatistik, där du hittar sammanställningar och jämförelser över hyresöverenskommelser från hela landet.

Digitala blanketter

SABO erbjuder genom Fastighetsägarna Dokument digitala blanketter inom en mängd områden, som till exempel hyreskontrakt och bilagor för uthyrning av bostäder och lokaler, till ett förmånligt pris.

Pressbevakning

Via SABO och Retriever kan du skapa pressbevakning på ditt företag och dina specifika sökkriterier.

FastMarket

Marknadsplatsen för digitala produkter och tjänster till ditt fastighetssystem. Här hittar du befintliga produkter, produkter under utveckling och kan önska egna, samt lära dig mer om Fast API.

Finansiell simulering

SABO erbjuder via PwC två scenariomodeller för långsiktig och finansiell planering, en enklare och en mer omfattande, till förmånligt pris.

SABOs medlemmar

Här finns en förteckning över alla kommunala bostadsföretag som är medlemmar i SABO med adresser och länkar.

Dokumentbanken

Som inloggad medlem kan du ofta ladda hem många av SABOs trycksaker och andra dokument kostnadsfritt.

Marknads- och värderingsanalys

SABO erbjuder via Värderingsdata AB två modeller för marknads- och värderingsanalys, till förmånligt pris.