Vi möter allt oftare personer som talar andra språk än svenska. Därför har vi skapat en ordlista med översättningar mellan svenska och engelska för oss i bostadsbranschen.

Ordlistan innehåller bara speciella branschanpassade termer och när ett ord har olika, synonyma betydelser anges bara den översättning som är intressant ur branschspecifik synvinkel.

Exempelvis översätts ordet ”riva” med ”tear down” (i bemärkelsen riva ner något) medan översättningen ”scratch” (i bemärkelsen riva sig) eller ”grate” (i bemärkelsen riva med rivjärn) inte finns med.

Använd därför ordlistan med viss försiktighet och på ett annat sätt än en vanlig ordbok. För den som vill ha ordlistan i en tryckt version finns den att beställa under trycksaker.

Länkar och dokument