I SABOs webbaserade parlör finns meningar översatta till åtta språk, som kan vara till hjälp vid uthyrning eller annan kommunikation om bostadsföretagets regler, som sopshantering eller tvättstugeskötsel.

Eftersom alla företag inte har samma regler finns alternativa förslag, och du väljer aktivt de fraser som passar. När du valt ut fraser kan du välja att spara dem i olika format: som en webbsida, ett worddokument eller en excelfil.

Språken är: arabiska, engelska, persiska, somaliska, spanska, sydkurdiska, turkiska och tigrinja.

Saknas översättningen av en fras eller ett språk i parlören, kontakta Elisabet Sundberger nedan.

Länkar och dokument