Arbetar du med miljöfrågor i praktiken? Här har vi samlat fakta och material som ger sunda hus med grönt tänk. Håll dig uppdaterad om aktuell miljölagstiftning och få koll på egenkontrollerna.

Att prenumerera på SABOs Miljöinformation är ett bra sätt att hålla sig uppdaterad om vad som händer inom miljöområdet. Vill du engagera dig eller nätverka så finns flera möjligheter till det – vi driver bland annat ett miljöråd ett miljönätverk och Facebookgruppen SABOs Miljönätverk.

Det finns även medlemsverktyg, trycksaker, konferenser och utbildningar just för dig. Viss information är låst, och då kan du som medlem logga in för att ta del av den.

Vi på SABO driver även påverkansarbete kring lagstiftningsprocesser på både nationell nivå och EU-nivå. Mer om SABOs påverkansarbete kan du hitta under SABO Tycker.