På SABO ger vi årligen ut en miljörapport för att se hur miljöarbetet går framåt bland SABO-företagen, här har vi sammanfattat utfallet.

Frågeområden201620152014
Förnybar energi
Solceller39 %28 %24 %
Grön el74 %67 %61 %
IMD, mätning och debitering
Varmvatten43 %38 %37 %
Transporter
Laddstolpar för elbilar31 %30 %17 %
Tjänstecyklar47 %43 %39 %
Cykelpool för anställda11 %8%6%
Avfall
Elavfall (småel)37 %34 %34 %
Farligt avfall, övrigt15 %11 %10 %
Sunda och hållbara byggnader
Rökfria byggnader23 %20 %17 %
 Miljöbyggnad24 %17 %17 %
 Svanen6 %6 %5 %
FEBY, passivhus7 %6 %4 %