Syftet med nätverket är att dela erfarenheter inom drift- och energifrågor med varandra regionalt och sker i samarbete med ett värdföretag. Träffarna har också inslag av kompetenshöjande programpunkter i aktuella frågor.

Kontakt
placeholder+image
Therese Rydstedt
Expert energi, Fastighet & Boende
Therese Rydstedt är expert inom energifrågor.