Syftet med nätverket är att diskutera relevanta frågor av strategisk karaktär inom energiområdet. Vi har ofta externa och interna föreläsare, men mycket tid läggs också på erfarenhetsutbyte.

Nätverket består av personer som arbetar strategiskt med energifrågor, ofta energichefer och de personer som tidigare varit med i SABOs Energiråd. Vi ses 1-2 gånger om året, lunch till lunch, och deltagarna styr både upplägg och innehåll. Efter träffen skickas dokumentation till deltagarna.

Kontakt
placeholder+image
Therese Rydstedt
Expert energi, Fastighet & Boende
Therese Rydstedt är expert inom energifrågor.