Syftet med nätverket är att inspirera och dela erfarenhet med personer i liknande roller och andra medlemsföretag.

Inom nätverket finns en Facebookgrupp för enkelt utbyte, frågor och diskussioner. Det erbjuds även utbildningar och kunskapsdagar för målgruppen, och en gång per år hålls SABOs Kommunikationsdagar. Det är en tvådagarskonferens som arrangeras tillsammans med ett värdföretag och på olika orter varje år. Efteråt kickas dokumentation ut.

Kontakt
placeholder+image
Rune Nordström
Chef, Kommunikation
Rune Nordström är chef för enheten för Kommunikation.