Syftet med nätverket är att utbyta erfarenheter och lära av varandra. Nätverket har funnits sedan 2007 och vi träffas en gång per år, under tre dagar hos ett av de medverkande företagen.

Nätverket har även kvalitetssäkrat Skötselhandbok för bostadsgårdar.

Kontakt
placeholder+image
Patrizia Finessi
Expert miljö, Fastighet & Boende
Patrizia Finessi är expert på miljöfrågor.