En kartläggning av det digitala läget i Allmännyttan är genomförd och under våren 2018 kommer en agenda för Allmännyttans digitalisering att arbetas fram av rådet. Agendan är underlag för allmännyttans branschutveckling, och SABOs olika insatser för att stödja utvecklingen. Syftet är att accelerera utvecklingen inom digitaliseringen, som är ett viktigt och prioriterat område.

En digitalisering som genomförs på rätt sätt kan stärka den ekonomiska, sociala och ekologiska hållbarheten. Det finns effektiviseringsvinster och potential för mer nöjda kunder med rätt digitalisering i vanliga processer som till exempel förvaltning, drift och kontraktsskrivande. Men också möjligheter till digitala innovationer inom såväl allmännyttan som hela fastighetsbranschen.

Rådets uppgift och mål

Rådets uppgift är att tillsammans med experter från SABO och externa konsulter ta fram beståndsdelarna i agendan för Allmännyttans digitalisering, föra dialog om strategiska frågor och formulera förslag till konkreta åtgärder och samverkansformer.

Målet är att initiera relevanta och kraftfulla utvecklingsinsatser som SABO tillsammans med medlemsbolagen kan driva för att underlätta Allmännyttans digitalisering.

Sammansättning och medlemmar

Digitaliseringsrådet består av minst fyra och max sex personer. Dessa är vdar i allmännyttiga bostadsföretag över hela Sverige. Deltagarna utses av SABOs vd, och rådets sekreterare är SABOs digitaliseringsexpert. Rådet ses minst fyra gånger per år.

RollNamnFöretag
OrdförandeJohan BrawSölvesborgshem
LedamotMarie DellhagMKB
LedamotUlf RohlénÖBO
LedamotGöran WalloStrömstadsbyggen
LedamotAnette SandStockholmshem
SABOs representantJonas HögsetSABO

 

Kontakt
placeholder+image
Carl Ståhle
Expert digitalisering och digital fastighetsutveckling, Fastighet & Boende
Carl Ståhle är ansvarig för området Digitalisering och digital fastighetsutveckling.