Rådet består av tio ekonomichefer från allmännyttiga bostadsföretag i olika delar av landet. Deras uppdrag är att vara rådgivande i frågor inom ekonomiområdet och hur SABO kan bidra till utveckling genom bland annat utbildningar, konferenser och expertstöd.

Rådets syfte är att vara ett bollplank inom områden som ekonomisk planering, uppföljning, redovisning, skatte- och momsfrågor, fastighetsekonomi värderingar och finansieringsfrågor.

Medlemmar

Helena Sonesson, Hyresbostäder i Falköping
Henrik Lyréus, Mölndalsbostäder
Johan Persson, Sandvikenhus
Petter Swanberg, Lunds Kommunala Fastighets AB
Ulf Berglund, Familjebostäder i Göteborg
Ingela Björklund, LuleBo
Svante Larsson, Stockholmshem
Karin Jacobsson, Familjebostäder
Lars Brogren, Svenska Bostäder
Annica Lundman, PiteBo

Kontakt
placeholder+image
Susanna Höglund
Chef, Ekonomi & Juridik
Susanna är chef för enheten Ekonomi & Juridik.