Elnätsavgifterna har stigit brant flera år i rad – förra året med i snitt 5,1 procent och året innan med 7,5 procent.

– De dominerande bolagen Vattenfall, Ellevio och Eon bär ett stort ansvar för detta. Deras höjningar slår igenom stort och påverkar miljontals konsumenter. Även om Ellevio i år dämpar sin höjningstakt. Den här utvecklingen måste brytas och konsumenternas ställning stärkas, säger Jennie Wiederholm, ordförande i Nils Holgerssongruppen.

Trenden fortsätter i år

Konsumentprisindex (KPI) för 2017 ökade med 1,9 procent. Det innebär att den genomsnittliga elnätshöjningen är mer än dubbelt så hög som KPI det senaste året.

Enligt Jennie Wiederholm ser också att trenden fortsätta även 2018 – Eon har aviserat en höjning av sina elnätsavgifter från den 1 juli med ytterligare 10 procent.

– Utvecklingen visar att regeringen måste ta till sig Energimarknadsinspektionens förslag för att begränsa prisökningarna. Den låga risken i elnätsföretagens verksamhet, där konsumenten inte har någon valmöjlighet, ska också avspeglas i avkastningen. Det är orimligt att höjningen av elnätsavgifterna är så kraftiga år efter år, säger hon.

De tre stora bolagen Vattenfall, Ellevio och Eon har monopol på elnäten i 141 av 290 kommuner, vilket ger dem en mycket avgörande position och deras prisjusteringar slår igenom stort. Eon höjde sina priser 2017 med i genomsnitt tio procent. Vattenfall har sedan 2014 höjt sina priser med 41 procent.

– Vi vill särskilt inskärpa vikten av att dessa stora, ekonomiskt starka bolag tar sitt ansvar för en balanserad prisutveckling, säger Jennie Wiederholm.

Brev till energiministern

Organisationerna bakom Nils Holgerssonundersökningen har nyligen i ett offentligt brev till energiminister Ibrahim Baylan uppmanat regeringen att genomföra Energimarknadsinspektionens förslag om stärkt reglering av elnätsbolagens intäkter.

Elnätsföretagens intäktsramar för 2016–2019 har beslutats av Energimarknadsinspektionen. Intäktsramarna medger en årlig intäktsökning på cirka två procent för elnätsföretagen i medeltal (exklusive inflation). I domstolsprocesser har dessa intäktsramar höjts.