Vårgårda Bostäder satsar på unik energilösning
Energi – Vårt mål är att vi i praktiken ska komma ner till en energianvändning på noll kilowattimmar köpt energi per kvadratmeter. Att komma till en så låg siffra visar på innovationskraften, modet och nytän...
2018-02-20medlem
Flest hyresrätter i nya byggen
Nyproduktion Preliminärt påbörjades nybyggnation av cirka 64 000 lägenheter under 2017, visar statistik från Statistiska centralbyrån (SCB). Det är en ökning med åtta procent jämfört med 2016. De flesta nya lägenh...
2018-02-19SABO
Stockholms allmännyttor startar egen fastighetsutbildning
Kompetens & personal Arbetsförmedlingen har matchat sökande mot utbildningen, som sker hos utbildningsföretaget Yrkesakademin. Praktiken förläggs sedan hos något av Stockholms allmännyttiga bostadsbolag – Stockholmshem,...
2018-02-12medlem
Sex prestigefyllda priser till allmännyttan
Boende Vinnarna utsågs bland företag som under 2017 genomfört kundundersökningar tillsammans med Aktivbo. – Bolagen som satsar på en kunddriven fastighetsförvaltning gör skillnad och deras ansträngningar...
2018-02-09medlem
Boverket missar möjlighet att pressa byggpriserna
Nyproduktion Boverkets uppdrag var att lämna förslag som bidrar till en enhetlig kontroll av egenskaperna hos serietillverkade hus. I stället har verket valt att föreslå åtgärder som omfattar kontroller av all...
2018-02-16SABO
Josefin Morge ny pressansvarig på SABO
SABO – Jag ser mycket fram emot att få börja jobba med allmännyttan då bostadsfrågor är en av våra stora samhällsfrågor och där SABO har en viktig roll att spela, säger Josefin Morge. Hon har tidigare...
2018-02-13SABO
Ny handledning om hållbarhetsrapportering
Ekonomi & finans, Hållbarhet Stora företag är sedan januari 2017 skyldiga att redovisa sitt hållbarhetsarbete i sin bokslutsrapportering, både när det gäller miljö, sociala förhållanden, personal, mänskliga rättigheter och...
2018-01-31SABO
Lyckade strategier för effektivt byggande
Nyproduktion Rapporten bygger på samtal med erfarna företrädare från allmännyttiga bostadsföretag som delar med sig av sina bästa byggherre-strategier. Samtalen mynnar ut i tio upphandlingsstrategier, fem allmänna...
2018-01-24SABO
Stockholms allmännyttor startar egen fastighetsutbildning
Kompetens & personal Arbetsförmedlingen har matchat sökande mot utbildningen, som sker hos utbildningsföretaget Yrkesakademin. Praktiken förläggs sedan hos något av Stockholms allmännyttiga bostadsbolag – Stockholmshem,...
2018-02-12medlem
Sex prestigefyllda priser till allmännyttan
Boende Vinnarna utsågs bland företag som under 2017 genomfört kundundersökningar tillsammans med Aktivbo. – Bolagen som satsar på en kunddriven fastighetsförvaltning gör skillnad och deras ansträngningar...
2018-02-09medlem
13 allmännyttor kan bli Sveriges bästa hyresvärd
Förvaltning & Drift Priset Kundkristallen delas ut av kundundersökningsföretaget AktivBo för trettonde året. 13 allmännyttiga bostadsföretag är nominerade i olika kategorier. Ett bolag, Skövdebostäder, har gått till...
2018-01-25medlem
Allmännyttig vd i ny kommission för hyresrätten
Hyressättning Kommissionens uppdrag är att lägga fram förslag till hur hyressättningen och hyresrätten kan utvecklas. – Det finns exempelvis ett missnöje med hyresförhandlingarna idag bland både allmännyttiga och...
2017-12-14medlem

Twitter @SABO_se

Extern pressbevakning