Flest hyresrätter i nya byggen
Nyproduktion Preliminärt påbörjades nybyggnation av cirka 64 000 lägenheter under 2017, visar statistik från Statistiska centralbyrån (SCB). Det är en ökning med åtta procent jämfört med 2016. De flesta nya lägenh...
2018-02-19SABO
Konkurrensverket lyfter SABOs Kombohus
Nyproduktion I den nya rapporten ”Konkurrensen i Sverige 2018” menar Konkurrensverket att konkurrensen inom bostadsbyggandet är eftersatt. I verkets undersökning visar det sig att allmännyttiga bostadsföretag och ...
2018-02-19SABO
Sex prestigefyllda priser till allmännyttan
Boende Vinnarna utsågs bland företag som under 2017 genomfört kundundersökningar tillsammans med Aktivbo. – Bolagen som satsar på en kunddriven fastighetsförvaltning gör skillnad och deras ansträngningar...
2018-02-09medlem
Nya företagsledare tar plats i SABOs vd-råd
SABO Vd-rådet har 14 platser där varje region representeras av dels en företrädare för ett större företag, dels en för ett mindre. Deltagarna arbetar i rådet under två år. Vd-rådet arbetar rådgivande...
2018-02-09SABO
Josefin Morge ny pressansvarig på SABO
SABO – Jag ser mycket fram emot att få börja jobba med allmännyttan då bostadsfrågor är en av våra stora samhällsfrågor och där SABO har en viktig roll att spela, säger Josefin Morge. Hon har tidigare...
2018-02-13SABO
Nya företagsledare tar plats i SABOs vd-råd
SABO Vd-rådet har 14 platser där varje region representeras av dels en företrädare för ett större företag, dels en för ett mindre. Deltagarna arbetar i rådet under två år. Vd-rådet arbetar rådgivande...
2018-02-09SABO
Lyckade strategier för effektivt byggande
Nyproduktion Rapporten bygger på samtal med erfarna företrädare från allmännyttiga bostadsföretag som delar med sig av sina bästa byggherre-strategier. Samtalen mynnar ut i tio upphandlingsstrategier, fem allmänna...
2018-01-24SABO
Låg moms på bostadshyror kan bli verklighet
Ekonomi & finans Kommissionens förslag innebär att varje medlemsstat kommer att kunna fastställa upp till fyra olika skattesatser under normalskattesatsen, som i Sverige är 25 procent. Samtidigt avskaffas den...
2018-01-19SABO
Stockholms allmännyttor startar egen fastighetsutbildning
Kompetens & personal Arbetsförmedlingen har matchat sökande mot utbildningen, som sker hos utbildningsföretaget Yrkesakademin. Praktiken förläggs sedan hos något av Stockholms allmännyttiga bostadsbolag – Stockholmshem,...
2018-02-12medlem
Sex prestigefyllda priser till allmännyttan
Boende Vinnarna utsågs bland företag som under 2017 genomfört kundundersökningar tillsammans med Aktivbo. – Bolagen som satsar på en kunddriven fastighetsförvaltning gör skillnad och deras ansträngningar...
2018-02-09medlem
13 allmännyttor kan bli Sveriges bästa hyresvärd
Förvaltning & Drift Priset Kundkristallen delas ut av kundundersökningsföretaget AktivBo för trettonde året. 13 allmännyttiga bostadsföretag är nominerade i olika kategorier. Ett bolag, Skövdebostäder, har gått till...
2018-01-25medlem
Allmännyttig vd i ny kommission för hyresrätten
Hyressättning Kommissionens uppdrag är att lägga fram förslag till hur hyressättningen och hyresrätten kan utvecklas. – Det finns exempelvis ett missnöje med hyresförhandlingarna idag bland både allmännyttiga och...
2017-12-14medlem

Twitter @SABO_se

Extern pressbevakning