SABO lanserar nya Cityhus i den växande staden
Nyproduktion SABO visar att det går att bygga kostnadseffektivt och bo funktionellt utan att göra avkall på kvalitet. Ett långsiktigt hållbart byggande bidrar inte bara till bostäder som håller i många...
2018-01-15SABO
Utredare föreslår energistöd i stället för lån
Energi Utredningens uppdrag var att reda ut förutsättningarna för att införa statliga energisparlån i Sverige, liksom hur det samhällsekonomiska motivet för detta skulle kunna se ut. Syftet var att få till...
2017-12-22SABO
Magra förslag från finansieringsutredningen
Nyproduktion Bostadsministern Peter Eriksson tog emot betänkandet på onsdagen från Susanne Bard som varit särskild utredare och Ulrika Hägred som varit huvudsekreterare. Deras uppdrag var att lämna förslag på hur ...
2017-12-20SABO
Gemensamt avtal underlättar renoveringar
Renovering Många lägenheter från bland annat 1960- och 70-talen behöver renoveras och i samband med det har både bostadsföretagen och hyresgästerna behov av förutsebarhet och trygghet. Därför har SABO,...
2017-12-20SABO
SABO lanserar nya Cityhus i den växande staden
Nyproduktion SABO visar att det går att bygga kostnadseffektivt och bo funktionellt utan att göra avkall på kvalitet. Ett långsiktigt hållbart byggande bidrar inte bara till bostäder som håller i många...
2018-01-15SABO
Utredare föreslår energistöd i stället för lån
Energi Utredningens uppdrag var att reda ut förutsättningarna för att införa statliga energisparlån i Sverige, liksom hur det samhällsekonomiska motivet för detta skulle kunna se ut. Syftet var att få till...
2017-12-22SABO
Magra förslag från finansieringsutredningen
Nyproduktion Bostadsministern Peter Eriksson tog emot betänkandet på onsdagen från Susanne Bard som varit särskild utredare och Ulrika Hägred som varit huvudsekreterare. Deras uppdrag var att lämna förslag på hur ...
2017-12-20SABO
Gemensamt avtal underlättar renoveringar
Renovering Många lägenheter från bland annat 1960- och 70-talen behöver renoveras och i samband med det har både bostadsföretagen och hyresgästerna behov av förutsebarhet och trygghet. Därför har SABO,...
2017-12-20SABO
Studie från Helsingborg: bygga nytt gynnar hela marknaden
Nyproduktion Såväl Boverket som SABO betonar betydelsen av att bygga nytt för att öka rörligheten på bostadsmarknaden med syfte att befintliga bostäder ska utnyttjas mer effektivt. Samtidigt har det saknats större...
2017-11-22medlem
Upphandlingskrav ska motverka sexuella trakasserier
Arbetsmiljö Allmännyttiga Lulebo har beslutat att i samtliga upphandlingar kräva att motparten aktivt arbetar för att motverka sexuella trakasserier. – I upphandlingar kommer vi ställa krav på att leverantörer...
2017-11-22medlem
Mitthem får EU-miljoner för boutbildning
Boende, Integration – Vi vill öka kunskapen kring boendefrågor för nyanlända men även för förstagångshyresgäster som till exempel våra studenter som hyr en lägenhet för första gången, säger Kate Almroth,...
2017-10-16medlem
Hållbarhetsprojekt med tvätt i kallvatten utökas
Energi, Miljö Projektet har pågått under 12 månader och nu visar utvärderingen att energianvändningen har minskat. – Det krävs mod att testa nya lösningar och för att möta utmaningen med klimatförändringarna behövs...
2017-10-06medlem

Twitter @SABO_se

Extern pressbevakning