Karl Törnmarck ny ansvarig för internationella frågor
SABO Karl Törnmarck kommer närmast från Osloregionens Europakontor i Bryssel, där han arbetade som energi- och klimatrådgivare. Han har även varit konsult med fokus på energifrågor vid Trinomics i...
2017–12–06SABO
Snart rensas servitut ur fastighetsregistret
Juridik Genom den så kallade förnyelselagen kommer vissa inskrivningar att tas bort ur fastighetsregistret. Skälet är att många äldre inskrivningar av rättigheter i fastighetsregistret är inaktuella eller...
2017–12–05SABO
Fler får möjlighet att hyra när kraven lättar
Boende Boverket lyfter även fram vikten av tydliga uthyrningsregler, en fråga som SABO länge arbetat med. – Vi rekommenderar alla våra medlemsföretag att ha transparenta krav så att blivande hyresgäster lätt...
2017–12–01SABO
Brandvarnaren kan rädda liv
Förvaltning & Drift Att glömma levande ljus eller mat på spisen är några av de vanligaste brandorsakerna. En fungerande brandvarnare kan rädda liv vid en brand. De flesta hushåll i Sverige har en brandvarnare, men...
2017–12–01SABO
”Nya skatteregler leder till färre nya hyresrätter”
Nyproduktion Alla är överens om att Sverige behöver fler hyresrätter för att kunna erbjuda de hundratusentals bostadssökande en god bostad. Nya bostäder behövs också i många av landets kommuner för att...
2017–12–04SABO
Jonas Högset ny chef för Fastighet & Boende
SABO – Jag är mycket glad över förtroendet. Enheten Fastighet & Boende arbetar med fyra av de fem prioriterade områden som vår styrelse beslutat att SABO ska satsa extra mycket på: nyproduktion,...
2017–12–04SABO
SABO stödjer regeringens och byggbranschens metoo-upprop
Arbetsmiljö – SABO spelar tillsammans med våra 311 medlemsföretag en viktig roll som beställare av tjänster från byggbranschen runt om i hela landet. När frågan kom om vi ville ställa oss bakom dagens avsiktsförk...
2017–11–30SABO
Huge Bostäder ny medlem i SABO
SABO Huge Bostäder har 8 140 lägenheter samt kommersiella lokaler, kontor och förskolor, skolor och äldreboenden i Huddinge kommun. – Det är ett mycket välkommet tillskott till vårt allmännyttiga nätverk...
2017–11–30SABO
Studie från Helsingborg: bygga nytt gynnar hela marknaden
Nyproduktion Såväl Boverket som SABO betonar betydelsen av att bygga nytt för att öka rörligheten på bostadsmarknaden med syfte att befintliga bostäder ska utnyttjas mer effektivt. Samtidigt har det saknats större...
2017–11–22medlem
Upphandlingskrav ska motverka sexuella trakasserier
Arbetsmiljö Allmännyttiga Lulebo har beslutat att i samtliga upphandlingar kräva att motparten aktivt arbetar för att motverka sexuella trakasserier. – I upphandlingar kommer vi ställa krav på att leverantörer...
2017–11–22medlem
Mitthem får EU-miljoner för boutbildning
Boende, Integration – Vi vill öka kunskapen kring boendefrågor för nyanlända men även för förstagångshyresgäster som till exempel våra studenter som hyr en lägenhet för första gången, säger Kate Almroth,...
2017–10–16medlem
Hållbarhetsprojekt med tvätt i kallvatten utökas
Energi, Miljö Projektet har pågått under 12 månader och nu visar utvärderingen att energianvändningen har minskat. – Det krävs mod att testa nya lösningar och för att möta utmaningen med klimatförändringarna behövs...
2017–10–06medlem

Twitter @SABO_se

Extern pressbevakning