Utredare föreslår energistöd i stället för lån
Energi Utredningens uppdrag var att reda ut förutsättningarna för att införa statliga energisparlån i Sverige, liksom hur det samhällsekonomiska motivet för detta skulle kunna se ut. Syftet var att få till...
2017-12-22SABO
Rekordlågt antal outhyrda lägenheter
Förvaltning & Drift Strax under 19 000 hyreslägenheter stod outhyrda i september i år, rapporterar SCB (Statistiska centralbyrån). De utgör 1,3 procent av de cirka 1,5 miljoner hyreslägenheter som ingår i undersökningen....
2017-12-21SABO
Gemensamt avtal underlättar renoveringar
Renovering Många lägenheter från bland annat 1960- och 70-talen behöver renoveras och i samband med det har både bostadsföretagen och hyresgästerna behov av förutsebarhet och trygghet. Därför har SABO,...
2017-12-20SABO
Anna Kanervo till SABO
Integration Från och med den 1 februari 2018 blir Anna Kanervo projektkoordinator och kommer att operativt leda arbetet med Allmännyttans innovationslabb. Hon kommer också en del av sin tid förstärka SABO i en...
2017-12-19SABO
Utredare föreslår energistöd i stället för lån
Energi Utredningens uppdrag var att reda ut förutsättningarna för att införa statliga energisparlån i Sverige, liksom hur det samhällsekonomiska motivet för detta skulle kunna se ut. Syftet var att få till...
2017-12-22SABO
Rekordlågt antal outhyrda lägenheter
Förvaltning & Drift Strax under 19 000 hyreslägenheter stod outhyrda i september i år, rapporterar SCB (Statistiska centralbyrån). De utgör 1,3 procent av de cirka 1,5 miljoner hyreslägenheter som ingår i undersökningen....
2017-12-21SABO
Gemensamt avtal underlättar renoveringar
Renovering Många lägenheter från bland annat 1960- och 70-talen behöver renoveras och i samband med det har både bostadsföretagen och hyresgästerna behov av förutsebarhet och trygghet. Därför har SABO,...
2017-12-20SABO
Anna Kanervo till SABO
Integration Från och med den 1 februari 2018 blir Anna Kanervo projektkoordinator och kommer att operativt leda arbetet med Allmännyttans innovationslabb. Hon kommer också en del av sin tid förstärka SABO i en...
2017-12-19SABO
Studie från Helsingborg: bygga nytt gynnar hela marknaden
Nyproduktion Såväl Boverket som SABO betonar betydelsen av att bygga nytt för att öka rörligheten på bostadsmarknaden med syfte att befintliga bostäder ska utnyttjas mer effektivt. Samtidigt har det saknats större...
2017-11-22medlem
Upphandlingskrav ska motverka sexuella trakasserier
Arbetsmiljö Allmännyttiga Lulebo har beslutat att i samtliga upphandlingar kräva att motparten aktivt arbetar för att motverka sexuella trakasserier. – I upphandlingar kommer vi ställa krav på att leverantörer...
2017-11-22medlem
Mitthem får EU-miljoner för boutbildning
Boende, Integration – Vi vill öka kunskapen kring boendefrågor för nyanlända men även för förstagångshyresgäster som till exempel våra studenter som hyr en lägenhet för första gången, säger Kate Almroth,...
2017-10-16medlem
Hållbarhetsprojekt med tvätt i kallvatten utökas
Energi, Miljö Projektet har pågått under 12 månader och nu visar utvärderingen att energianvändningen har minskat. – Det krävs mod att testa nya lösningar och för att möta utmaningen med klimatförändringarna behövs...
2017-10-06medlem

Twitter @SABO_se

Extern pressbevakning