Relationsarkitekten som vill lindra ensamhet
Allmännyttan, Kompetens & personal Kate Almroth på Mitthem vill vara en relationsarkitekt – som skapar miljöer där människor möts, växer och blir mindre ensamma. – Det som andra ser som omöjligt, det går jag igång på, säger hon. ...
2018-03-13Tidningen Allmännyttan
Nya besked om moms på solel och IMD
Ekonomi & finans, Energi Hur ska bostadsbolag hantera moms när hyresgästerna debiteras individuellt för el, gas och vatten? Och när kan moms för solelsinstallationer dras av? Det har Skatteverket nyligen tagit ställning till....
2018-03-12SABO
Ägt boende gynnas i Sverige
Ekonomi & finans Det svenska skattesystemet är ett av de system som inom EU allra mest gynnar det ägda boendet. Det konstaterar Europeiska kommissionen i årets landrapport om den svenska ekonomins tillstånd.
2018-03-08SABO
Jämställdhet självklart för allmännyttan
Kompetens & personal För SABO och de 313 medlemsföretagen är alla människors är lika värde viktigt – oavsett kön, könsidentitet, etnicitet, tro, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.
2018-03-08SABO
Nya besked om moms på solel och IMD
Ekonomi & finans, Energi Hur ska bostadsbolag hantera moms när hyresgästerna debiteras individuellt för el, gas och vatten? Och när kan moms för solelsinstallationer dras av? Det har Skatteverket nyligen tagit ställning till....
2018-03-12SABO
GDPR-hjälp till kommunikatörer
Juridik, Kommunikation Hur ska vi utforma samtyckesavtal när vi tar bilder? Får vi lämna adresslistor till vårt tryckeri? Och räknas en inspelad röst som en personuppgift? Det är några av de frågor som tas upp i det GDPR-st...
2018-03-12SABO
Rabatt om bygglov handläggs för länge
Nyproduktion Regeringen föreslår att bygglovssökande ska få lägre avgift om handläggningen tar för lång tid. Detsamma ska gälla förhandsbesked och startbesked. Ändringarna i plan- och bygglagen är tänkta att leda...
2018-02-26SABO
Fler ska kunna motverka segregation med hjälp av Allmännyttans Innovationslabb
Integration Med stöd från Vinnova startar nu det praktiska arbetet med Allmännyttans Innovationslabb. Ett tvåårigt projekt som ska utforma metoder och verktyg för bostadsbolag och andra som vill bidra till en pos...
2018-02-22SABO
Investeringsbidrag sänker hyran hos Eidar
Hyressättning, Nyproduktion Eidar, Trollhättans bostadsbolag, sänker hyran i 26 nybyggda radhus efter att länsstyrelsen i Västra Götalands län beviljat investeringsbidrag. Sänkningen gäller även retroaktivt – och hyresgäster som...
2018-03-06Medlem
Östersundshem prövar sex timmars arbetsdag
Arbetsmiljö Bostadsbolaget Östersundshem inför på försök sex timmars arbetsdag för alla anställda – för att undersöka om det går att minska sjukskrivningar och stress. Men också för att se om det kan öka lönsamhe...
2018-02-26Medlem
Stockholms allmännyttor startar egen fastighetsutbildning
Kompetens & personal Stockholmshem, Svenska Bostäder, Familjebostäder, Arbetsförmedlingen och Yrkesakademin startar i gemensam regi en utbildning i fastighetsservice. Syftet är att få fler kompetenta medarbetare till bran...
2018-02-12Medlem
Sex prestigefyllda priser till allmännyttan
Boende Utmärkelsen Kundkristallen delades på torsdagskvällen ut till sex allmännyttiga bostadsbolag som fått höga betyg av sina hyresgäster.
2018-02-09Medlem
Hon hittar vägglöss på tre minuter
Allmännyttan, Förvaltning & Drift Lenita Vahlström, marknadskoordinator på Vilhelminas allmännyttiga bostadsbolag, började träna sin storpudel Lita redan när hon var valp. Numera är hon certifierad vägglushund. Hittills har Lita gjort...
2017-12-14Tidningen Allmännyttan
70 000 lägenheter sparades bort
Allmännyttan, Energi För snart tio år sedan startade allmännyttans stora energiutmaning: effektivisera bort 20 procent av energianvändningen. 105 företag med 400 000 lägenheter gick med. Nu finns slutresultatet: 839 gigaw...
2017-11-30Tidningen Allmännyttan

Twitter @SABO_se

Extern pressbevakning