Sedan 2010 har SABO genomfört ramupphandlingar för att prispressa medlemsföretagens nyproduktion av flerfamiljshus. De tre upphandlingarna Kombohus Bas, Plus och Mini har i dagsläget lett till att SABOs medlemmar byggt, eller är i process att bygga, cirka 9500 bostäder.

Idag är ett ramavtal gällande, det avser Kombohus Mini. Ramavtalen för Kombohus Bas och Plus har gått ut och är istället integrerade i upphandlingssystemet Flex.

Ny ramhandling pågår för närvarande av Kombohus Småhus, planeras vara genomförd under senvåren 2018.