Sedan 2010 har SABO genomfört ramupphandlingar för att prispressa medlemsföretagens nyproduktion av flerfamiljshus och småhus. De fyra upphandlingarna Kombohus Bas, Plus, Mini och Småhus har i dagsläget lett till att SABOs medlemmar byggt, eller är i process att bygga, cirka 9000 bostäder.

Idag är två ramavtal gällande, det avser Kombohus Mini fram till och med 31 mars 2019 och Kombohus Småhus fram till 31 maj 2022. Ramavtalen för Kombohus Bas och Plus har gått ut och är istället integrerade i SABO standardiserade upphandlingsmodell Flex.