Placeholder

Nyckelfärdiga hus till fast pris

Det finns flera skäl till varför det är svårt att bygga nytt. De höga svenska byggpriserna är ett av de dem. Avsaknad av byggbar och detaljplanelagd mark och bristande konkurrens är andra.

För att underlätta för våra medlemmar att bygga erbjuder vi en serie nyckelfärdiga hus till ett fast pris som ligger cirka tjugofem procent under marknadspris. Husen kallas Kombohus och finns i flera olika utföranden, från hela kvarter till mindre kompletteringshus.

Husen upphandlas antingen via ramavtal eller med hjälp av upphandlingsstödet Flex.