Placeholder

Fram till slutet av 2014 fanns ett ramavtal med JSB som SABOs medlemsföretag kunde avropa. Ramavtalet har ersatts av en avsiktsförklaring vilket gör att produktionen av Kombohus Bas kan fortsätta även efter att ramavtalet har gått ut. Därmed ingår nu Kombohus Bas i SABOs Kombohus Flex.

I broschyren nedan, SABOs Kombohus Bas, hittar du mer information om huset. Däremot får du bortse från ramavtalstexterna då denna broschyr gjordes innan SABOs Kombohus Bas togs in i Flexupphandlingen.

SABOs Kombohus Plus

Kombohus Plus har alla förutsättningar för seriell produktion och kan byggas i 5-8 våningar med möjlighet till lokaler i bottenvåningen. Att bygga punkthus i den här storleken är efterfrågat på många orter. Det ger förutsättningar för en hög exploatering vilket har stor betydelse för möjligheten att hålla kostnaderna nere.

SABOs Kombohus Trygg

I framtiden kommer en allt större del av vår befolkning att vara 65 år och äldre. Redan idag är det ont om platser för omvårdnad och vi ser att mer av den vården kommer att skötas i hemmet. Kombohus Trygg är ett tillgänglighetsanpassat boende som byggs för en bred grupp människor som behöver ett hem att bo kvar i.