Branschorganisationen SABO ska ge stöd och service i det dagliga arbetet genom att erbjuda rådgivning, konsultstöd, utbildningar, nätverk och information.

Intresseorganisationen SABO ska verka för att ge sina medlemmar goda arbetsförutsättningar genom nationell och internationell omvärldsbevakning, opinionsbildning och branschsamarbeten.

Vision

SABO är den naturliga företrädaren, samarbetspartnern, kunskapskällan och mötesplatsen för Sveriges allmännyttiga kommunala bostadsföretag.

Övergripande mål

SABO ska vara en professionell, stark och medlemsorienterad bransch- och intresseorganisation.

Idéprogram

SABO har ett idéprogram som medlemsföretagen genom kongressen har beslutat om.