Branschorganisationen SABO ska ge stöd och service i det dagliga arbetet genom att erbjuda rådgivning, konsultstöd, utbildningar, nätverk och information.

Intresseorganisationen SABO ska verka för att ge sina medlemmar goda arbetsförutsättningar genom nationell och internationell omvärldsbevakning, opinionsbildning och branschsamarbeten.

Verksamhetsidé

SABO stödjer och stärker medlemmarna genom att aktivt fånga upp, förädla, driva och dela allmännyttans kunnande, behov och utmaningar. Tillsammans med våra medlemmar utvecklar vi den svenska allmännyttiga bostadsidén.

Vision

En allmännytta för hela Sverige – lika stark i affär som idé.

Idéprogram

SABO har ett idéprogram som medlemsföretagen genom kongressen har beslutat om.