SABO är formad som en linjeorganisation med tre enheter som har fokus på medlemsföretagens verksamhet; Ekonomi & juridik, Fastighet & boende och Utbildning & konferens. Samt en enhet för Kommunikation, Administration och en Vd-stab.

scehmatisk skiss över SABOs organisation

Ledningsgruppen

SABOs ledningsgrupp består av enhetscheferna, vd-assistent och vd.

NamnTitel
Anders NordstrandVd
Gunilla Wikman ArnbergVd-assistent
Anette TredalChef Utbildning & konferens
Annika RappChef Administration
Jonas HögsetChef Fastighet & boende
Rune NordströmChef Kommunikation
Susanna HöglundChef Ekonomi & juridik
Kongressen

Kongressen är SABOs högsta beslutande organ. Den sammanträder vartannat år och består av valda ombud. Till kongressen bjuds också medlemsföretagen in att vara med som observatörer. Vart fjärde år hålls en större kongress.

Inför den större kongressen hålls nyval av kongressombuden. Kongressen består av 75 ombud och lika många ersättare. Kongressen väljer SABOs styrelse och revisorer på fyra år.

Är du nyfiken på den senaste kongressen? sabokongress.se

Här hittar du alla kongressombud.

Styrelsen

Kongressen väljer SABOs styrelse och revisorer på fyra år. Styrelsen har elva ordinarie ledamöter och sju ersättare.

Styrelsen ger i sin tur uppdrag åt ett tjänstemannakansli att bedriva verksamhet som främjar medlemmarnas intressen. Det arbetet leds av SABOs vd Anders Nordstrand.

Ordinarie ledamöter
Åsa Johansson (s), Hagfors, ordf.
Carin Ramneskär (m), Uddevalla, 1:e v ordf
Helén Ohlsson (mp), Göteborg, 2:e v ordf
Elin Rydberg (s), Jönköping
Lars Johansson (s), Göteborg
Leif Lundgren (m), Umeå
Ewa Thalén Finné (m), Staffanstorp
Paul Eskilsson (mp), Uppsala
Hans Klintbom (c), Visby
Christopher Larsson (sd), Karlskrona
Johan Löfstrand (s), Linköping

Ersättare
Kadir Kasirga (s), Stockholm
Bengt-Olov Eriksson (s), Tierp
Bodil Hansson (s), Sundsvall
Ann-Margarethe Livh (v), Stockholm
Saila Quicklund (m), Östersund
Bo Brännström (l), Avesta
Åke Nilsson (kd), Hultsfred

Revisorer
Ordinarie revisorer
Erland Nilsson (s), Osby
Cecilia Forss (m), Uppsala
Jan Palmqvist, aukt revisor, Deloitte

Ersättare
Eva Alriksson (m), Malmberget
Jörgen Hellman (s), Lilla Edet
Elin Österberg, aukt revisor, Deloitte
Henrik Nilsson, aukt revisor, Deloitte

Vd-rådet

Vd-rådet består av 14 verkställande direktörer. Dessa utses av övriga vd:ar vid sex regionala vd-träffar runtom i landet. Varje region representeras av en företrädare för ett större och en för ett mindre företag. Deltagarna arbetar i rådet under två år.

Vd-rådet arbetar rådgivande gentemot SABOs vd och sammanträder i regel kort tid innan SABOs styrelsemöten, vilket ger möjlighet att ventilera de frågor som kommer att behandlas.

Rådet utgör också SABOs stora delegation i Hyresmarknadskommittén.

Ledamöter i SABOs vd-råd 2018–2019

Norra regionen
Maria Sandström, Pitebo AB, Piteå
Vakant

Region Mellansverige
Annelie Carlos Jeansson, Kumlabostäder AB, Kumla
Vakant

Östra regionen
Eva Nordström, SKB, Stockholm
Sanja Batljan, Nynäshamnsbostäder AB, Nynäshamn

Västra regionen
Bengt Engberg, Bostäder i Borås, Borås
Lars Wijmark, AB EdetHus, Lilla Edet

Sydöstra regionen
Sulev Pull, Nybro Bostads AB, Nybro
Vakant

Södra regionen
Benth Jensen, Ängelholmshem AB, Ängelholm
Fredrik Millertson, Ystadsbostäder AB, Ystad

Stor-företagen
Per-Henrik Hartmann, Familjebostäder i Göteborg
Jerker Eriksson, Bostaden i Umeå, Umeå

Samarbeten

SABO är representerat i ett antal partssammansatta organ, till exempel Hyresmarknadskommittén. Det är ett kontaktorgan mellan SABO och Hyresgästernas Riksförbund, där bland annat hyrestvister behandlas.

SABO är också representerat i ett antal kommittéer och arbetsgrupper inom till exempel forskning och utveckling samt i olika rådgivande organ.

HBV, Husbyggnadsvaror, är SABO-företagens gemensamma inköpsföretag. Genom centrala inköp kan SABO-företagen påverka priser, kvalitet och service.

SABO Byggnadsförsäkrings AB (SABOF) finns till för att kunna erbjuda SABO:s medlemsföretag det bästa och mest prisvärda försäkringsskyddet på marknaden, försäkring och service särskilt utformad för SABO-företagens behov.

SABO är medlem i FASTIGO, en arbetsgivarorganisation för kommunala, kooperativa bostadsföretag och privata fastighetsbolag, entreprenörer och bostadsrättsföreningar.

SABO är även medlem i den nordiska bostadsorganisationen NBO och den europeiska intresseorganisationen Housing Europe.