Strax under 19 000 hyreslägenheter stod outhyrda i september i år, rapporterar SCB (Statistiska centralbyrån). De utgör 1,3 procent av de cirka 1,5 miljoner hyreslägenheter som ingår i undersökningen. Detta är cirka 2 400 lägenheter färre än i senaste undersökningen från 2015.

Antalet outhyrda lägenheter i år är det lägsta antalet sedan mars 1990, då 16 022 lägenheter stod outhyrda. Det lägsta uppmätta antalet under den tid som undersökningen genomförts är i mars 1989 då endast 15 673 lägenheter var outhyrda vid mättillfället.

Av de outhyrda lägenheterna var 6 406 tillgängliga för omedelbar uthyrning. Även detta är det lägsta noteringen sedan början av 1990-talet. I mars 1990 var endast 3 516 lägenheter tillgängliga för uthyrning.

Den vanligaste orsaken att en lägenhet står outhyrd är pågående reparationer eller ombyggnader – nästan 10 000 lägenheter i den senaste mätningen.

Även om antalet lägenheter lediga till uthyrning är få i hela landet så är det fortfarande stora regionala skillnader. Av de lediga lägenheterna finns 7 av 10 i kommuner med färre än 75 000 invånare. Högst andel lediga lägenheter i det allmännyttiga beståndet finns i Sorsele kommun med 7,1 procent, följt av Malå med 6,3 procent.

Läs mer hos SCB.