För att uppfylla kraven måste fastigheten ligga i ett område med socioekonomiska utmaningar. I detta fall definieras det som områden där 50 procent av hushållen har låg köpkraft enligt SCBs statistik.

Stödet för energieffektiviseringsdelen lämnas om byggnadens energiprestanda i och med åtgärderna förbättras med mer än 20 procent. Och stödet för renoveringsdelen uppgår till 20 procent av kostnaderna för att genomföra renoveringsåtgärden, dock högst 1 000 kr per m2.

75 procent betalas ut i samband med stödbeslut. Denna del av stödet ska gå direkt till hyresgästerna genom att stödet (krona för krona) ska användas till hyresrabatter under en sjuårsperiod.

Ansökan görs till Länsstyrelsen som fattar beslut. Boverket betalar ut stöd.

På Boverkets webbplats hittar du all information och ansökningsblankett.