Undersökningen gjordes genom en webbenkät där över 700 personer svarade – såväl verkställande direktörer, anställda som styrelseledamöter.

Generellt är medlemmarna mycket nöjda, konstaterar Ramboll:

  • Över 80 procent av enkätsvararna instämmer i påståendet att SABO på det stora hela gör ett bra arbete.
  • Lika många anser att SABO jobbar för deras verksamheters intressen.
  • De flesta tycker också att SABO är nära nog en ideal bransch- och intresseorganisation för deras behov.

Det som framför allt uppskattas är SABOs kostnadsfria rådgivning, möjligheterna att få kontakt med personalen, den juridiska rådgivningen, kompetensen hos personalen och utbildnings- och konferensverksamheten.

SABOs arbete med energi- och byggherrefrågor, statistikinsamlingen och de digitala medlemstjänsterna värderas också högt.