Ärendet gäller en privat fastighetsägare som ville höja hyrorna i tre av sina fastigheter i Sundbyberg. Företaget åberopade sina nästan identiska fastigheter på Kungsholmen och Södermalm i centrala Stockholm som jämförelseobjekt.

Både hyresnämnden – och nu alltså även hovrätten – gör bedömningen att kommunerna utgör samma ort i hyressättslig mening.

– Beslutet visar, liksom tidigare beslut från hovrätten, att en ort inte är begränsad till en kommungräns vid hyressättning, konstaterar Houman Sayedi, hyresexpert på SABO.

Närhet till nöjen och kultur

Däremot är skillnaderna mellan Sundbyberg och Stockholms innerstad för stora för att göra en direktjämförelse, anser hovrätten. ”Tillgängligheten till innerstadens utbud av bland annat nöjen och kultur” är faktorer som påverkar hyressättningen, menar rätten.

Han framhåller också att hovrätten beaktat bostadsrättspriser och kötider som indikationer på attraktivitet.

Innerstaden högt värderad

– Beslutet visar att lägesfaktorn har betydelse och måste kunna återspeglas i hyran beroende på ett områdes attraktivitet. Eller, så som hyresnämnden skriver, ”många hyresgäster värderar ett boende i centrala delar av Stockholms innerstad mycket högt”, säger Houman Sayedi.

SABO anser därför att hovrättens beslut bör få stor betydelse i hyresförhandlingarna och även påverka hyressättningen i högre grad än hittills.

Målnummer i Svea hovrätt: ÖH 4774-17