– Det allmännyttan köper in när man bygger och renoverar får stor påverkan på klimatet. Men det betyder också att det finns stor möjlighet att göra skillnad om man ställer skarpare klimatkrav. Jag är därför särskilt glad att vi nu samarbetar med HBV i de här frågorna, säger Anders Nordstrand, vd för SABO.

Klimatfrågan är en av de största utmaningarna mänskligheten står inför, konstaterar Johan Almesjö, vd för HBV.

– Allmännyttan köper varor och tjänster för 80 miljarder kronor om året. Vi har en stor köparmakt. Och har man stor makt och insikt om att det finns ett problem, då har man banne mig också en skyldighet att försöka göra något åt det, säger han.

Krav på leverantörer

Samarbetet är en del av arbetet i det fokusområde inom Klimatinitiativet som handlar om krav på leverantörer.

– Nu ska vi tillsammans identifiera upphandlingsområden med stor klimatpåverkan och också hitta relevanta klimatkrav som går att följa upp på ett bra sätt, säger Lana Engberg, inköpscontroller på HBV.

Karl Törnmarck, hållbarhetsansvarig på SABO, framhåller att det även handlar om att visuellt och tydligt synliggöra vilka upphandlingsval som är klimatsmartast, så att det blir lätt att välja klimaträtt.

– Och när HBV börjar ställa klimatkrav på produkter kan bostadsföretagens klimatomställningar göras på ett kostnadseffektivt sätt, tack vare de storskaliga upphandlingarna, säger han.

Erfarenhet och storskalighet

Även Karl Törnmarck ser många fördelar med samarbetet.

– SABO har lång erfarenhet av att driva forum för erfarenhetsutbyte och vet hur man skapar engagemang. HBV har verktygen, de storskaliga ramavtalen och nätverk med leverantörerna. Det blir perfekt!

Anslutningstakten till Allmännyttans klimatinitiativ är hög. Initiativet startade i november förra året och rönte snabbt stort intresse. I dag är 148 bostadsföretag med sammanlagt över 560 000 lägenheter anslutna till Klimatinitiativet.

— Har man stor makt och insikt om att det finns ett problem, då har man banne mig också en skyldighet att försöka göra något åt det.

Johan Almesjö, vd HBV

HBV är en medlemsägd inköpsförening med 350 medlemmar, framför allt allmännyttiga bostadsföretag men även flera kommuner. HBV handlar upp produkter och tjänster kopplade till byggnation, renovering och förvaltning av fastigheter.