Illustration i grönt med två rykande koppar

Allmännyttig frukost är kostnadsfri och öppen för alla intresserade, med du behöver vara anmäld eftersom vi har en platsbegränsning. Under seminariet kan du ställa frågor till de medverkande via twitter och #allmännyttigfrukost. Seminariet webbsänds live här och går att se i efterskott.

Webbsändningar

Alla sändningar går att se på vår Bambuserkanal. Ibland kan det uppstå problem att ansluta till livesändningen. Då är orsaken ofta att en brandvägg blockerar. Här kan du se vad som behöver åtgärdas då.

Tidigare allmännyttiga frukostar

Kan ny kriminalisering hindra handel med hyreskontrakt?

7 december 2017

Pengar, makt och inflytande vid renovering

5 maj 2017

Att främja int​egration – ett inspirationsseminarium

16 februari 2017

13 myter om Bostadsfrågan

16 december 2016

Det goda och hållbara hemmet: paradoxer och möjligheter

30 september 2016

Hur ska hushåll med låga inkomster kunna hitta en bostad?

11 mars 2016

Segregationen i Stockholm i ett europeiskt perspektiv

15 januari 2016

Tryggt i trygghetsboenden?

20 november 2015

Vem segregerar staden Malmö?

2 oktober 2015