Illustration i grönt med två rykande koppar

Allmännyttig frukost är kostnadsfri och öppen för alla intresserade, med du behöver vara anmäld eftersom vi har en platsbegränsning. Under seminariet kan du ställa frågor till de medverkande via twitter och #allmännyttigfrukost. Seminariet webbsänds live här och går att se i efterskott.

En social bostadspolitik? Frukost med boksläpp

Välkommen till frukost med boksläpp den 31 januari! Journalisten Mikael Bergling har intervjuat sexton kunniga personer, som ur lika många perspektiv ger sin syn på den sociala bostadspolitiken i den nya boken ”En bostadspolitik för alla?”. Anmäl dig till eventet här om du vill vara på plats.

Här kommer webbsändningen att dyka upp.

Webbsändningar

Alla sändningar går att se på vår YouTube Live-kanal. Ibland kan det uppstå problem att ansluta till livesändningen. Då är orsaken ofta att en brandvägg blockerar.

Till nytta för alla? Allmännyttans betydelse för bostadsojämlikheten i städerna

5 december i Stockholm presenterade bostadsforskaren Martin Grander sina forskningsresultat om allmännyttans utveckling med fokus på förändringarna efter 2011 års lagändring. Dessutom ett samtal kring vad det innebär för de allmännyttiga bostadsföretagen.

Tidigare allmännyttiga frukostar

Hur blir bostadspolitiken efter valet?

17 september 2018

Kan ny kriminalisering hindra handel med hyreskontrakt?

7 december 2017

Pengar, makt och inflytande vid renovering

5 maj 2017

Att främja int​egration – ett inspirationsseminarium

16 februari 2017

13 myter om Bostadsfrågan

16 december 2016

Det goda och hållbara hemmet: paradoxer och möjligheter

30 september 2016

Hur ska hushåll med låga inkomster kunna hitta en bostad?

11 mars 2016

Segregationen i Stockholm i ett europeiskt perspektiv

15 januari 2016

Tryggt i trygghetsboenden?

20 november 2015

Vem segregerar staden Malmö?

2 oktober 2015