Det är Sveriges kommuner som har det politiska ansvaret för bostadsförsörjningen och som ska se till det finns en blandning av bostadstyper och upplåtelseformer som passar olika hushåll.

Allmännyttan är kommunernas bästa bostadsverktyg när det gäller att bygga bort bristen och forma trygga och attraktiva stadsdelar – med långsiktig ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet som ledstjärna.

Vill du veta mer om allmännyttan? Om hur vi bygger nytt och pressar priserna, tar socialt ansvar, sänker trösklarna för nya hyresgäster, arbetar för en rättvis hyressättning och bidrar till integration?

Inför valet i september har vi samlat allt du behöver veta om allmännyttan och bostadspolitiska åtgärder som krävs för en bättre fungerande bostadsmarknad för alla.

Välkommen till Bostadsvalet 2018!