Nordiskt samarbete – NBO

SABO deltar i ett nordiskt samarbete som kallas NBO, vilket är Nordiska kooperativa och allmännyttiga bostadsorganisationer.

NBO är en ideell förening som grundades 1950. Syftet är att främja kontakterna mellan anslutna organisationer för utbyte av erfarenheter och samordning av gemensamma intressen. NBO har en vision om ett Norden med ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart boende för alla. NBO har medlemmar i samtliga nordiska länder, som tillsammans representerar 2,5 miljoner bostäder. Från Sverige deltar, förutom SABO, HSB och Riksbyggen.

Inom ramen för NBO-samarbetet genomförs vartannat år en årskonferens, där SABOs medlemmar är varmt välkomna att delta. Värdskapet för årskonferensen alternerar mellan medlemmarna. HSB är värdar för nästa årskonferens som kommer att arrangeras i augusti 2018.

På NBOs webbplats finns mer information om samarbetet, rapporter om bostadsmarknaden i Norden och information om aktuella konferenser.

EU

EU har inte befogenhet att fatta beslut i bostadsfrågor, men inom ett flertal områden som påverkar förutsättningarna för allmännyttan, exempelvis energikrav och regler om offentlig upphandling och konkurrens. Därför är det viktigt för SABO att bevaka aktuella frågor på EUs agenda och försöka påverka utformningen så den blir så positiv som möjligt för våra medlemmar.

Här finns bland annat information om vår europeiska intressebevakning, bostadssektorn i Europa och möjligheter till EU-finansiering.

Fakta, underlag och referensmaterial