Här kommer du att kunna ta del av mina lärdomar, insikter och möten. På SABO lär jag mig massor och vill gärna dela med mig av detta till dig.
Välkommen till Signerat Anders!
Höstterminen i full gång

Hösten innebär uppstart av nya projekt och satsningar samt många resor. Jag har bland annat mött många vdar i SABOs medlemsföretag på våra regionala vd-träffar. För min del är det mycket viktigt att få höra allas åsikter och tankar om SABO men också om hur bostadsmarknaden fungerar i olika delar av landet. Verkligheten är inte lika för oss alla – det är väldigt tydligt vid dessa träffar.

Andra värdefulla tillfällen är de träffar för ordförande i allmännyttans styrelser som SABO arrangerar under hösten. Två av fyra är genomförda när jag skriver detta. Bostadsminister Peter Eriksson deltar, eller om han inte kan, någon av hans medarbetare. Vi tar även upp frågor som lagstiftningen, hyressättningen, bostadsbyggandet, ekonomifrågor och SABOs ordförande berättar om styrelsens arbete. Träffarna har fått mycket positivt mottagande, många önskar att vi skulle genomföra ordförandeträffar även nästa år.

SABO har även närvarat på Vänsterpartiets dagar i oktober. Nästan 200 personer var förbi vår monter och vi fick möjlighet att dela ut tidningen Allmännyttan och dela med oss av många av de aktiviteter som sker i medlemsföretagen. Från och med februari 2018 kommer SABO närvara på samtliga partiers konferenser, ett tillfälle per parti. De är viktiga arenor för oss där vi ska lyfta fram de allmännyttiga bostadsbolagens verksamhet och bidrag till en god samhällsutveckling. Vi vill uppmärksamma inte minst kommunpolitiker på den kommunnytta som allmännyttan bidrar med.

På SABO har vi påbörjat ett internt visionärs- och värdegrundsarbete och vi ser även bland annat över hela vår utbildnings- och konferensverksamhet i syfte att få utbildningar som är mer anpassade till medlemsföretagens verksamhet och behov. Allt detta är viktiga steg för att vi ska kunna bli en ännu bättre bransch- och intresseorganisation som ger medlemsföretagen rätt stöd, i rätt tid och på rätt sätt samt att vi kan påverka beslut så att de faller ut på bästa möjliga sätt för allmännyttan.

Anders Nordstrand
18 oktober 2017

Högt tempo inför sommaren

Mars har varit en spännande månad. Vi har lyckats få regeringen att ändra sig i bullerfrågan. Vi har gjort ett mycket uppskattat lunchseminarium i Bryssel om IMD av värme, Fastighetsdagarna i Gävle fick skyhögt betyg, vi har lanserat tidningen Allmännyttan och vd-rådet inom integration har lanserats.

Lunchseminarium i Bryssel om IMD av värme
I slutet av mars var vi aktiva i Bryssel tillsammans med bland annat Housing Europe. EU-kommissionen presenterade i november förra året i det så kallade vinterpaketet en översyn av energireglerna, bland annat innehållande förslag till skärpta krav på IMD (individuell mätning och debitering) av värme. Den 22 mars arrangerade vi tillsammans med flera organisationer ett lunchseminarium på EU-parlamentet i Bryssel riktat till parlamentariker och andra intressenter i syfte att lyfta konsekvenserna av ett krav på IMD av värme. Samma dag publicerade vi också ett debattinlägg på Blogactive.eu tillsammans med Hyresgästföreningen och Fastighetsägarna.

Fastighetsdagarna och tidningen Allmännyttan
Fastighetsdagarna i Gävle, 14-15 mars, blev mycket lyckade och deltagarnas betyg är än så länge mycket högt. Det var också, bortsett från Stockholm förra året, den mest besökta konferensen som SABO arrangerat. Tyvärr kunde jag bara närvara halva första dagen, men stämningen så långt kändes väldigt bra. Upplever att det är mycket uppskattat av medlemsföretagens personal att få träffas.

I anslutning till konferensen lanserade vi också vår nya tidning, Allmännyttan. Jag är riktigt nöjd och stolt över tidningen. Jag hoppas och tror att ni kommer att uppskatta den. Många kommer nog uppskatta att få läsa om det som sker i bolagen och också kanske få läsa om sitt eget bolag. Här hittar du hela tidningen i digital version.

Hyressättning
I mars deltog jag i ett möte med den vd-grupp som ska se över och ge förslag på förbättringar av vårt nuvarande hyressättningssystem. De ska träffas minst två gånger till innan sommaren och målet är att det ska finnas ett underlag framme som kan diskuteras under hösten. Det verkar finnas ett stort engagemang i gruppen, vilket jag är mycket glad över eftersom detta är en fråga som vi alla har åsikter och tankar om.

Jag träffade även Hyresmarknadskommittén, HMK, och konstaterade att det ser ut som antalet ärenden minskar rejält i år jämfört med föregående år. I maj kommer vi presentera en årsrapport om HMKs arbete, vilken jag hoppas kommer förtydliga och förklara det arbete som bedrivs.
Hyressättningsfrågan är en angelägen fråga för oss alla. Det var också skälet till att jag tog initiativet till det råd med VDar som ska arbeta fram förslag som kan förbättra systemet

Bullerfrågan
Sedan januari har vi haft stort fokus på bullerfrågan. Och i mars lyckades vi med flera få regeringen att ändra sig i frågan. Petter Jurdell, chef för Fastighetsutveckling på SABO, medverkande under en utfrågning hos civilutskottet och förklarade på en strålande sätt SABOs syn i frågan. Vi har fått bra stöd av några av våra medlemsföretag, vilket jag uppskattar särskilt. Vi har konstaterat, tvärtemot Boverket, att en höjning av bullergränsen kan ge betydande tillskott av lägenheter.

Särskilt roligt var att läsa Ola Johanssons (C) uttalande:
”De allmännyttiga bostadsföretagen har varit tydliga med att det här kommer att medföra väsentligt fler bostadsmöjligheter.”

Jag såg precis ut genom fönstret här på kontoret. På innergården står ett magnolieträd som är på väg att slå ut i blom. Trots det typiska aprilvädret med snöfall och minusgrader känns det som att våren är här för att stanna. Det ger energi till fortsatta utmaningar.

Vi hörs snart igen!

Anders Nordstrand
20 april 2017

Att göra nytta

I lite drygt sex år har de allmännyttiga bostadsbolagen haft en speciallag. Allmännyttan ska kombinera samhällsnytta med affärsmässiga principer. I lite drygt sex månader har jag varit vd för SABO och det blir allt tydligare hur viktig allmännyttans kombinerade uppdrag är.

Affärsmässiga principer är inte samma sak som vinstmaximering eller de kommersiella villkor som gäller i privata näringslivet. Inte heller betyder lagen att allmännyttan ska agera exakt som privata fastighetsägare – eftersom allmännyttan även har uppdraget ta ett samhällsansvar. Samhällsansvaret, rätt hanterat med affärsmässiga principer, är oerhört viktigt för allmännyttans ägare – kommunerna.

Det är ingen slump att allmännyttan har en speciallag, kommunens möjlighet att ta sitt bostadsförsörjningsansvar blir mycket svårt om den inte själv äger ett bostadsföretag. Det visar sig inte minst nu i samband med den nya bosättningslagen. Många kommuner är beroende av allmännyttan för att klara bostäder till de nyanlända. Många är beroende av allmännyttan som motor och innovatör för energibesparingar, näringslivsutveckling, integration, med mera i landets kommuner. Det gör mig stolt och det gör mig ödmjuk inför uppdraget som vd för SABO i en tid då allmännyttans kanske aldrig varit så viktig som nu.

Och apropå samhällsnytta och kommunnytta: I början av året släppte SABO en integrationsrapport som rönt stort intresse och det kommer säkerligen öka ännu mer. Själv tycker jag att rapporten blev väldigt bra och det är särskilt roligt att kunna visa upp alla goda exempel från så många medlemsföretag. Jag kan bara konstatera att det görs så mycket bra för att förbättra den sociala hållbarheten. Vi kan verkligen sträcka på oss och vara stolta. Den 16 februari har vi ett kostnadsfritt inspirationsseminarium om rapporten där ett antal av medlemsföretagen kommer att vara med och berätta om hur de har lyckats med sitt integrationsarbete.

Hyressättning och nyproduktion
Vi tog tidigare ett beslut om att bilda en VD-grupp som ska se över hyressättningssystemet. Nu är gruppen bildad och vi har fått många bra reaktioner, även i media. Jag ser det som ett bra framtida arbetssätt.

I mitten av januari samlades de 23 största SABO-bolagens VDar till en träff i Stockholm. Vi gästades bland annat av bostads- och digitaliseringsministern Peter Eriksson och Boverkets GD Janna Valik. Även om de till viss del var nöjda med utvecklingen i byggandet finns det mycket kvar att göra för att nå den önskade nivån. Hindren är också många och därför behöver vi vara än mer proaktiva på SABO. Byggherregruppen har fått i uppdrag att återkomma till mig med förslag på åtgärder för att öka bostadsbyggandet utöver det vi redan gör. Vi hade två intressanta och aktiva dagar och jag är glad över det engagemang och driv som finns i allmännyttan.

På väg mot 2030
Den 1 februari genomförde SABO den andra av fyra seminarier om idéprogrammet Allmännyttan på väg mot 2030. Cirka 75 personer hade samlats på Vasateatern i Stockholm för att under en dag lyssna på föredragningar och arbeta i grupper i syfte att föra fram synpunkter och tankar på SABOs idéprogram som ska antas på kongressen i april. Jag uppfattade att det var både livliga och intressanta diskussioner i grupperna och vi fick med oss många synpunkter i det fortsatta arbetet. 8 och 9 februari hålls konferenser om idéprogrammet, i Malmö respektive Göteborg, med över 100 anmälda till varje konferens. Riktigt roligt att intresset är så stort.

Förvaltningsfrågor – utmaningarna på mindre orter
Jag har även medverkat på Förvaltarforums konferens om förvaltningsfrågor och de framtida utmaningarna för förvaltning och drift. Oavsett om förvaltningen sker i egen regi eller på entreprenad är utmaningarna många. Det var totalt 150 personer på plats så intresset för dessa frågor är stort. Jag lyfte upp de särskilda problem som finns på mindre orter och speciellt de bolag som verkar på vikande marknader. I övrigt lyfte jag integrationen, svårigheterna att ta in nyproduktionen i förvaltningen, kompetensbristen och svårigheten att anställda kompetent personal med mera.

Jag har under dessa sex månader på SABO redan haft ett flertal kontakter med departementen och jag kan konstatera att SABO uppfattas som en seriös och viktig organisation. Våra åsikter är efterfrågade av många, vilket är väldigt roligt att höra.

Anders Nordstrand
8 februari 2017

Höga byggpriser, investeringsstöd och panik i gruvan

Under den senaste tiden har mycket hänt i bostadsbranschen. Bland annat har återigen Sveriges höga byggpriser uppmärksammats. Våra resor för att hitta utländska entreprenörer och att driva frågan om standardiserade byggen visar sig ligga helt rätt i tiden. Dessutom börjar nu stöd till nyproduktion att ta form. Det viktigare, permanenta stödet träder i kraft den 1 januari 2017 och det tillfälliga den 15 november. Om detta och mycket mer kan du läsa i detta inlägg.

Investeringsstödet
I september presenterade regeringen två förslag till investeringsstöd. Min bedömning är att det permanenta stödet som börjar gälla i januari nästa år, kommer leda till ökat bostadsbyggande. Det är bra att det är kopplat till ett tak för vilka hyror som får tas ut, på så sätt hålls byggkostnaderna nere. Stöd till nyproduktion riskerar annars att gå rakt i byggarnas fickor. Det tillfälliga stödet kan sökas till projekt som startades från och med den 25 mars 2015 och före den 1 mars 2017.

Utländska entreprenörer
Som du vet arbetar vi aktivt för att få fler byggföretag att etablera sig i Sverige. Vi har gjort en del resor i bland annat Polen och Baltikum. Utfallet har varit riktigt bra, flera bolag har återkommit och träffat allmännyttiga bostadsföretag. Jag hoppas att vi får se skarpa anbud snart, konkurrensen inom byggsektorn behöver verkligen förbättras. Inte minst nu när det så tydligt visar sig att vi har de allra högsta byggpriserna i EU.

Planering för nästa år
I månadsskiftet oktober-november påbörjade SABOs ledning arbetet med planeringen för det kommande året. Under två dagar samlades vi för att diskutera vår verksamhet och vi fick även möjlighet att göra en ordentlig omvärldsspaning. Det är viktigt att vi kan förmedla vad som händer inom våra verksamhetsområden och vilka trender som förekommer. För mig var det viktigt att föra in de tankar och förslag som jag fått med mig.

Självklart kommer SABOs fokus det kommande året vara nyproduktion och renovering. Men också integration och digitalisering. En fråga som väcks nästan hela tiden är hyressättningen och vi kommer att fokusera mycket på detta under 2017. Frågan kommer att diskuteras ordentligt på vd-rådet i november.

Jag har för första gången träffat SABOs revisorer och redovisat prognosen för 2016 men också informerat om det pågående budgetarbetet. Under 2017 planerar jag att se över SABOs långsiktiga ekonomi för att säkerställa att vi kan fortsätta leverera bra service till alla medlemmar.

Fast i gruvan!
I samband med en vd-träff i Sala för region Mellansverige åt vi middag 150 meter ner under jorden i Sala silvergruva. Under middagen gick strömmen och därmed fungerade heller inte hissen för att ta sig upp. En viss panik spred sig men efter en del röra bland personalen kom strömmen tillbaka och en stor lättnad spred sig. Det var en kväll som vi som var med aldrig kommer att glömma. Förutom gruvhistorien var Vd-träffen mycket givande dagar och jag fick till mig ett flertal tankar och idéer som jag självklart tar med mig i det fortsatta arbetet.

HSB Living Lab
I Göteborg stod HSB värd för NBOs (Nordiska kooperativa och allmännyttiga bostadsorganisationer) styrelsemöte. Vi besökte bland annat HSB Living Lab som finns på Chalmers område. Ett mycket spännande projekt som jag kan rekommendera er alla att besöka. Under de närmaste 10-15 åren ska där ske en bred forskning samtidigt som det bor ett 30-tal personer i huset.

Anders Nordstrand
16 november 2016

Välkommen till min egen vinjett!

30 september 2016

Nu har jag varit på SABO i sex veckor. Det har varit en intensiv och spännande tid. Redan har jag haft förmånen att träffa drygt 50 vdar från våra medlemsföretag och haft personliga möten med företrädare för Hyresgästföreningen, Fastighetsägarna, Riksbyggen och HSB. Jag har träffat våra nordiska och även våra europeiska kollegor.

Jag har dessutom intervjuat hälften av personalen här på SABO och kommer träffa resten inom en månad. Att vara vd här är helt enkelt ett riktigt roligt jobb. Jag lär mig massor och vill gärna dela med mig av detta till fler. Därför kommer jag här på min sida att skriva om mina lärdomar, insikter och möten. Välkommen till Signerat Anders!

I början av september var jag och personalen i Bålsta för de årliga medarbetardagarna. Vi använde en stor del av tiden till verksamhetsplaneringen för 2017. Temat för dagarna var integration och segregation. Det är en fråga som är, och kommer att vara, en av allmännyttans stora utmaningar de kommande åren och har ju också så varit under många år.

Under samma vecka träffade jag bland andra Fastighetsägarna och SKL för att få en bild av hur de ser på SABO och på framtida samarbeten. Jag var även på polska ambassaden för ett möte med några av de polska byggföretag som vi på SABO och ett 15-tal medlemsföretag träffade på resan till Polen tidigare i år. Jag kunde konstatera att intresset från bolagen är stort och att de verkligen vill försöka ta sig in på den svenska marknaden. Vi behöver stimulera konkurrensen för att få igång bostadsbyggandet till ett rimligt pris. Den kommande resan till Baltikum är en viktig fortsättning i detta arbete.

Den 8-9 september deltog jag för andra gången på NBOs årskonferens. Det är ett bra tillfälle för mig att lära känna våra nordiska kollegor som till mångt och mycket har liknande utmaningar som vi i Sverige. Behovet av att öka byggtakten är stort och som ett led i det arbetet har NBO tagit fram en rapport som pekar ut ett antal åtgärder för att sänka kostnaderna och öka effektiviteten i Norden. Rapporten presenterades under konferensen och det är Jonas Högset hos oss på SABO som lett projektet.

Den 16 september beslutade styrelsen att bevilja medlemskap i SABO till tre nya företag: Hörbybostäder, Örkelljunga Bostäder samt Stiftelsen Hotellhem i Stockholm. Jag önskar er varmt välkomna! SABO har nu 305 medlemmar. Nu återstår det inte så många företag innan vi har en 100 -procentig uppslutning.

Jag har haft förmånen att träffa drygt 50 vdar från den norra och mellersta regionen. Det var tydligt hur olika förutsättningar medlemsföretagen har. Flera av dem har ju också många olika roller i sina bolag och stödet från SABO är viktigt. Inte minst våra jurister som ofta är anlitade är uppskattade. Jag fick med mig många tankar och idéer från dessa träffar som jag kommer ta upp på hemmaplan och kanske kan några av dem realiseras redan under nästa år.

Under dessa första veckor har jag fått träffa många duktiga och entusiastiska medarbetare, branschkollegor, styrelseledamöter, nordiska och europeiska kollegor och många andra. Det är mycket att ta in på en gång och jag stormtrivs!

Jag ser fram emot att få träffa fler av medlemmarna och få fler synpunkter på SABOs verksamhet.

Anders