– Vi ser fram emot trepartssamtalen och resultatet av dem, som vi förväntar kommer att förenkla kommande års förhandlingar. Vår målsättning – att ge hyresrätten mer långsiktigt hållbara förutsättningar att möta behoven hos både nuvarande och kommande generationers hyresgäster – är en grundbult för våra medlemmar och nödvändig för utvecklingen av allmännyttan, säger Anders Nordstrand, SABOs vd.

Syftet med samtalen är att lämna förslag på hur samhällsutvecklingen på orten, exempelvis avseende befolkningsutvecklingen, ska påverka den allmänna hyresnivån. Samtalen ska också utmynna i förslag på en modell för ett oberoende tvistelösningsorgan. Trepartssamtalen ska utgå från en gemensam målsättning om att hyresrätten även i framtiden ska vara en attraktiv boendeform och spela en viktig roll på bostadsmarknaden i hela Sverige.

– Vi som är parter på hyresmarknaden måste agera tillsammans för en fortsatt utveckling av hyresrätten, så att vi långsiktigt kan erbjuda bra bostäder för alla grupper i hela landet, säger Anders Nordstrand.

Hyresgästföreningen tackar ja

Marie Linder, Hyresgästföreningens förbundsordförande, tackar med glädje ja till inbjudan.

– För Hyresgästföreningen är det viktigt med konstruktiva samtal där samtliga parter har möjlighet att bidra för att gemensamt utveckla ett system som både gynnar fastighetsägare och hyresgäster, säger hon.

– Vår övertygelse är att parterna är bäst lämpade att skapa den långsiktighet som krävs för att få en väl fungerande hyresmarknad och få till den nyproduktion som krävs.