Tyskland är precis som Sverige drabbat av höga byggpriser. Urbanisering och befolkningstillväxt har lett till ett stort behov av nyproduktion för låg- och medelinkomsttagare och man har därför valt serieproducerade hus för att få bukt med problemet.

SABO har länge varit i dialog med tyska aktörer i olika forum för att berätta om fördelarna med lokalt och småskaligt standardiserat byggande. Nu har det gett resultat. I det tyska ramavtalet, som tecknades den 29 maj, kan bostadsbolagen välja mellan 9 olika typer av serieproducerade hus.

Priset per kvadratmeter ligger mellan 2 000 och 3 000 Euro, en god bit under genomsnittspriset i Tyskland.

– Det här är bevis på att det SABO har åstadkommit fungerar på fler platser än i Sverige, säger Jonas Högset, chef för fastighets- och boendeenheten på SABO.

Han ser det också som ett bevis för att kostnadsnivån för att bygga nya bostäder har nått ett tak för vad människor har råd att efterfråga även i Tyskland.

– Vi tycker att det är naturligt och fullt rimligt att Tyskland har valt att gå samma väg som SABO har gjort sedan ett flertal år tillbaka.

Vikten av detta är mycket stor för SABOs del, enligt Jonas Högset.

– Vi kämpar inte bara med att utöka kapaciteten i Sverige med utländska totalentreprenörer, utan vi har också parallellt med detta arbetat i vårt nordiska nätverk NBO med att främja harmoniseringen av de nordiska byggreglerna.

Milstolpe

Att flera insett vikten av standardisering innebär en milstolpe mot gemensamma byggregler i Europa, anser Jonas Högset. Även han anar att vägen dit kan bli lång.

– Faktum är att vi tidigare har varit i kontakt med ett par av de tyska byggföretagen för att bygga Kombohus i Sverige. Då hade de inte kapacitet att bygga serieproducerat, men nu ser vi faktiskt att dessa bolag är med i det tyska ramavtalet.

Dra nytta av skalfördelar

Om det visar sig att de tyska byggföretagen nu är redo att bygga serieproducerat även i Sverige, tror han att SABO kan ta hjälp av skalfördelarna på den tyska marknaden.

– Då kan vi kanske pressa ner priserna ytterligare på SABOs kombohus, säger Jonas Högset.