Arbetsförmedlingen har matchat sökande mot utbildningen, som sker hos utbildningsföretaget Yrkesakademin. Praktiken förläggs sedan hos något av Stockholms allmännyttiga bostadsbolag – Stockholmshem, Svenska Bostäder och Familjebostäder.

– Genom den här satsningen har vi en möjlighet bidra till en kompetensutveckling i branschen. Vi kan nu anpassa innehållet till våra behov och säkerställa vikten av att till exempel kundbemötande blir en del av utbildningen, säger Anna-Lena Alexanderson, HR-chef på Stockholmshem.

Även Therese Kjellgren, HR-chef på Familjebostäder, är nöjd med den gemensamma satsningen.

– Tillsammans bidrar vi med kunskaper och erfarenheter och förser branschen med fler kompetenta medarbetare. Vi har redan märkt av ett enormt intresse för utbildningen.

Svenska Bostäders HR-chef, Susanne Sigra Callemo, betonar också det höga intresset.

– Fastighetsbranschen är i stort behov av yrkesutbildade och detta är Stockholms kommunala bostadsbolags gemensamma bidrag till att förse branschen med kompetenta medarbetare. Det var extra roligt att notera att vårt första informationsmöte om yrkesutbildningen var fyllt till bristningsgränsen.

God arbetsmarknad väntar

Enligt Arbetsförmedlingen är framtiden ljus för utbildade fastighetsskötare.

– Vi hoppas att fler företag ser den möjligheten där vi kan anpassa våra arbetsmarknadsutbildningar utifrån deras behov och där de kan vara med och forma utbildningen. På så sätt behöver arbetsgivarna inte rekrytera medarbetare från varandra och branschen får in nytt blod, säger Lidia Russom Öström, samordnare för rekryteringsutbildningen på Arbetsförmedlingen.