Som stöd i styrelsearbetet erbjuder SABO både öppna och företagsförlagda utbildningar. Dessa kan utformas så att de passar den aktuella styrelsen på bästa sätt. SABO bistår också med konsulthjälp.