Bransch- och intresseorganisationen Sveriges Allmännytta är en väl etablerad arrangör under politikerveckan i Visby. Med konceptet Allmännyttans Arena har vi skapat en samlingsplats med fokus på de allmännyttiga bostadsföretagens och kommunernas erfarenheter av bostadspolitik i praktiken.

Allmännyttans Arena bidrar till en konstruktiv och nytänkande debatt om hur svensk bostadspolitik kan bli bättre, vilket har uppskattats av tidigare års almedalsbesökare. På vår almedalswebb kan du läsa mer och se filmer från 2018 års seminarium.

2018 arrangerade Sveriges Allmännytta evenemanget tillsammans med HBV, allmännyttans inköpsfunktion, och arbetsgivarorganisationen Fastigo.

Medie- och omvärldsbevakningsföretaget NewsMachine uppmärksammade SABO som en av få organisationer som fick genomslag i sociala medier under Almedalsveckan 2018.

Välkommen att besöka vår arena igen 2019!

Fakta, underlag och referensmaterial