Allmännyttig frukost
1 deltagare
- +
Gratis för medlem
Gratis för övriga
Anmälan
Senast 28 november

Till nytta för alla? Allmännyttans betydelse för bostadsojämlikheten i städerna.

Välkommen till Allmännyttig frukost!

Den 26 oktober disputerade Martin Grander, Malmö Universitet, med avhandlingen ”For the benefit of everyone?”. Avhandlingen behandlar allmännyttans förändrade roll på bostadsmarknaden.

Den svenska allmännyttan växte fram under 1940-talet med målet att skapa bostäder för alla, men under de senaste decennierna har allmännyttan genomgått stora förändringar. År 2011 trädde en ny lag i kraft som innebär att bostadsföretagen måste drivas enligt affärsmässiga principer, en bestämmelse som idag tolkas på olika sätt i olika kommuner.

I sin avhandling undersöker Martin Grander vad lagändringen har fått för konsekvenser. Bidrar allmännyttan till jämlikhet på bostadsmarknaden eller skapar den en mer ojämlik bostadssituation? Vilket handlingsutrymme har allmännyttan att motverka bostadsojämlikheter?

Martin Grander presenterar sina forskningsresultat, därefter följer ett samtal kring vad dessa innebär för de allmännyttiga bostadsföretagen.

Medverkande

Martin Grander, forskare i urbana studier vid Malmö Universitet
Anders Nordstrand, vd SABO
Samtalsledare: Helen Ahlberg, journalist

Tid

Onsdag den 5 december kl. 8.15–9.15. Frukost serveras från 7.45.

Webbsändning

Seminariet webbsänds och kan ses nedan eller på den här sidan. Frågor kan mejlas till frukost@sabo.se eller ställas via twitter till @SABO_se under seminariet för dig som följer webbsändningen.

Praktisk information

Datum och plats
5 december i Stockholm
SABO, Drottninggatan 29
Visa på karta
Pris
Gratis för medlem
Gratis för övriga
Sista anmälningsdag
Anmäl dig senast 28 november
Boende
Försäkra dig om hotellrum i god tid SABO ombesörjer inte rumsbokning.

Medverkande

Martin Grander
Martin Grander är bostadsforskare och doktor i Urbana Studier vid Malmö Universitet. Hans forskning inriktar sig bland annat på den urbana integrationen och allmännyttans roll på den svenska bostadsmarknaden. Han undersöker till exempel den ökande bostadsojämlikheten i städerna och hur denna ojämlikhet uppstår och bekämpas.
Anders Nordstrand
Helene Ahlberg
Skriv ut programmet
Allmännyttig frukost
Dag 1 – 5 december
07:45
Frukost serveras
08:15
Seminarium påbörjas
09:15
Seminarium avslutas

Kontakt

placeholder+image
EvaHanna Wittrin
EvaHanna Wittrin är projektledare för utbildningar, evenemang och konferenser, samt programansvarig för Allmännyttans traineeprogram.
placeholder+image
Sara Nylander
Sara är utbildningsadministratör på enheten Utbildning & Konferens.

Relaterade utbildningar