Att behandla personuppgifter enligt GDPR
Stockholm 20 augusti
1 deltagare
- +
= 5 500 kr
(priser exkl moms)
Anmälan
Senast 21 mars

Dataskyddsförordningen, eller GDPR som den förkortas, som trädde i kraft i maj 2018 och ersatt personuppgiftslagen, PUL. De nya bestämmelserna innebär ett starkare integritetsskydd för enskilda och att ansvaret och skyldigheterna för personuppgiftsansvariga förtydligas och utökas. Det handlar till exempel om att det ställs högre krav på att informera hyresgäster om vilken information som ett bostadsföretag behandlar, varför uppgifterna behövs och hur länge uppgifterna kommer att sparas. Den här utbildningen syftar till att ge dig kunskap i hur de nya reglerna påverkar förhållandet hyresvärd hyresgäst och vad bostadsföretaget kan och måste göra för att följa dem.

Utbildningen inleds med en allmän introduktion med genomgång av bakgrund av regelverket. Därefter delas deltagarna in i grupper och arbetar praktiskt med utgångspunkt från vanliga situationer i ett bostadsföretags verksamhet. Gruppövningarna handlar bl.a. om behandling av personuppgifter vid störningar, hantering av personuppgifter vid kamerabevakning, nyckelhantering osv. Utbildningen riktar sig till medarbetare som kommer att hantera hyresgästernas personuppgiftsbehandling på olika sätt och kräver inga förkunskaper. Målet med utbildningen är att ge grundläggande kunskaper i dataskydd och en metod så att du får en förståelse för och kan påbörja arbetet med att hantera dataskydd av personuppgifter enligt GDPR.

Utbildningen genomförs av Anna Fernqvist Svensson, advokat och delägare i Hellström Advokatbyrå KB. Anna är specialiserad på EU-/konkurrensrätt, immaterialrätt och dataskydd. Hon ger råd till små och stora bolag samt aktörer inom privat och offentlig sektor. Anna har arbetat inom området för dataskydd sedan personuppgiftslagen trädde i kraft 1998 och föreläser ofta i ämnet.

Praktisk information

Datum och plats
20 augusti i Stockholm
Pris
5 500 kronor för medlem
Sista anmälningsdag
Anmäl dig senast 21 mars
Boende
Försäkra dig om hotellrum i god tid SABO ombesörjer inte rumsbokning.
Vad ingår
I avgiften ingår kaffe, lunch och dokumentation.
Målgrupp
Utbildningen riktar sig till medarbetare som kommer att hantera hyresgästernas personuppgiftsbehandling på olika sätt och kräver inga förkunskaper.

Medverkande

Anna Fernqvist Svensson
Anna Fernqvist Svensson, advokat och delägare i Hellström Advokatbyrå KB. Anna är specialiserad på EU-/konkurrensrätt, immaterialrätt och dataskydd. Hon ger råd till små och stora bolag samt aktörer inom privat och offentlig sektor. Anna har arbetat inom området för dataskydd sedan personuppgiftslagen trädde i kraft 1998 och föreläser ofta i ämnet.
Skriv ut programmet
Att behandla personuppgifter enligt GDPR
Dag 1 – 20 augusti
09:00
Samling med kaffe och smörgås
09:30
Introduktion och genomgång av GDPR

Vi går igenom grundläggande principer för dataskydd, syfte och bakgrund till reglerna samt de nya sanktionerna och vad de innebär. Du får också information om Datainspektionens roll och arbete.

12:00
Lunch
13:00
Gruppövningar
14:30
Kaffe
14:50
Fortsatta gruppövningar
16:30
Dagen avslutas

Rekommenderade hotell

Scandic Downtown Camper

SABO har avtal med detta hotell vilket innebär ett förmånligt fast pris på hotellrum.
Detta hotell ligger även väldigt nära SABOs kontor.

Vid anmälan till en utbildning eller konferens får man bokningsinformation med bokningskoder av SABO i bekräftelsen.

 

Freys Hotel

SABO har avtal med Freys Hotel vilket ger en något lägre kostnad.

Vid anmälan till en utbildning eller konferens får man bokningsinformation med bokningskoder av SABO i bekräftelsen.

 

Elite Hotel Adlon

SABO har avtal med Elite hotellen vilket ger en något lägre kostnad.

Vid anmälan till en utbildning eller konferens får man bokningsinformation med bokningskoder av SABO i bekräftelsen.

 

Kontakt

placeholder+image
Petra Bondesson
Petra Bondesson är projektledare för utbildningar, evenemang och konferenser.

Relaterade utbildningar