Hur hanterar man möten när det ”vanliga” samtalet inte fungerar?

Konflikter uppstår ofta när kommunikationen inte fungerar och du som arbetar nära de boende kommer ibland i kontakt med de som inte mår bra och uppträder på ett oväntat sätt. Som medarbetare vid ett bostadsföretag är det viktigt att förstå vad som händer för att kunna agera på ett bra sätt och inte riskera att förvärra situationen.

Syftet med utbildningen

Syftet med utbildningen är att ge ökad kunskap om hur man kan förebygga och bemöta aggressivitet och hot från hyresgästerna. Det kan uppstå situationer när personalen blir förhindrad att utföra ett visst jobb i en fastighet på grund av att en hyresgäst mår dåligt och blir hotfull eller när en hyresgäst stör sina grannar på grund av ångest eller vanföreställningar. För att bli tryggare i dessa situationer är det bra att känna till vad som kan ligga bakom olika typer av beteenden. Det är också bra att känna till hur olika droger påverkar människor och hur man som medarbetare vid ett bostadsföretag bör agera när man möter drogpåverkade personer.

Innehåll

Under utbildningen kommer olika modeller för att hantera kommunikationen med människor som kan ha psykiska störningar eller besvärliga beteenden att presenteras. Utbildningen bygger på att du är aktiv och engagerad i de olika momenten, och att du ska få möjlighet att prova och testa olika förhållningssätt i kommunikation.

– Attityder i mötet
– Kommunikation med människor som lider av psykisk störning
– Effektiv kommunikation
– Integritet och ångest
– Kroppsspråk
– Behovet av uppmärksamhet och bekräftelse
– Varför blir man aggressiv?
– Droger som ökar risken för våld
– Konflikttyper
– Konfliktmönster
– Utagerande våldsamheter

För mer information kontakta Pernilla Liljestrand, Sveriges Allmännytta

Kontakt

placeholder+image
Pernilla Liljestrand
Pernilla Liljestrand är projektledare för utbildningar, evenemang och konferenser.