Att bemöta hot och våld
1 deltagare
- +
= 6 900 kr / 9 400 kr
(priser exkl moms)
Anmälan
Senast 26 oktober

Hur hanterar man möten när det ”vanliga” samtalet inte fungerar?

Konflikter uppstår ofta när kommunikationen inte fungerar och du som arbetar nära de boende kommer ibland i kontakt med de som inte mår bra och uppträder på ett oväntat sätt. Som medarbetare vid ett bostadsföretag är det viktigt att förstå vad som händer för att kunna agera på ett bra sätt och inte riskera att förvärra situationen.

Syftet med utbildningen

Syftet med utbildningen är att ge ökad kunskap om hur man kan förebygga och bemöta aggressivitet och hot från hyresgästerna. Det kan uppstå situationer när personalen blir förhindrad att utföra ett visst jobb i en fastighet på grund av att en hyresgäst mår dåligt och blir hotfull eller när en hyresgäst stör sina grannar på grund av ångest eller vanföreställningar. För att bli tryggare i dessa situationer är det bra att känna till vad som kan ligga bakom olika typer av beteenden. Det är också bra att känna till hur olika droger påverkar människor och hur man som medarbetare vid ett bostadsföretag bör agera när man möter drogpåverkade personer.

Innehåll

Under utbildningen kommer olika modeller för att hantera kommunikationen med människor som kan ha psykiska störningar eller besvärliga beteenden att presenteras. Utbildningen bygger på att du är aktiv och engagerad i de olika momenten, och att du ska få möjlighet att prova och testa olika förhållningssätt i kommunikation.

 

Denna utbildning går även att få företagsförlagd. För mer information kontakta Pernilla Liljestrand, SABO

Praktisk information

Datum och plats
7–8 november i Stockholm
SABO, Drottninggatan 29
Visa på karta
Pris
6 900 kronor för medlem
9 400 kronor för övriga
Sista anmälningsdag
Anmäl dig senast 26 oktober
Boende
Försäkra dig om hotellrum i god tid SABO ombesörjer inte rumsbokning.
Vad ingår
I avgiften ingår kaffe, lunch samt all dokumentation men ej logi. Moms tillkommer.
Målgrupp
Personal som har direktkontakt med kunder/hyresgäster

Medverkande

Sigvard Persson
Sigvard är leg psykolog. Han har varit behandlingsansvarig för dubbeldiagnostiserade missbrukare under mer än 20 år och arbetar sedan 15 år med utbildning, handledning och psykoterapi.
Skriv ut programmet
Att bemöta hot och våld
Dag 1 – 7 november
09:30
Kaffe och smörgås
10:00
Presentation och inledning
 • Viktiga punkter i arbetsmiljön; när det gäller Hot och Våld.
 • Grovdiagnoser – olika psykologiska grovdiagnoser i relation till konflikter /Hot och Våld
 • Våldsbenägna grupper
 • Psykisk ohälsa – olika psykiska störningar och dynamik.
 • Orsaker till aggressivitet.
 • Varför och när blir hyresgästerna aggressiva i er verksamhet?
12:00
Lunch
13:00
Fortsättning – process genomgång av frågeställningarna

Vad och hur man kan göra för att förebygga aggressivitet.

14:00
Kaffe
14:30
Kommunikation
 • Hur vi använder hela vår personlighet i kommunikationen.
  En modell presenteras och testas.
 • Stress och kommunikation  – hur påverkar stress kommunikationen?
  Och hur kan vid ändra på detta?
16:30
Avslut
Dag 2 – 8 november
08:45
Reflektioner och frågor från gårdagen

Konflikter

 • Attityder i mötet.
 • Existentiella positioner – en modell presenteras.
10:00
Kaffe
10:30
Grupparbete – process – genomgång av modellen och reflektioner
12:00
Lunch
13:00
Konflikttyper

Konfliktmönster

 • Här visar vi vilka drivkrafter som leder in människor i olika konflikter och i värsta fall leder fram till fysiskt våld. Du lär dig hur du kan agera för att minska konfliktnivån så att konflikten inte behöver spåra ur.

 

14:00
Kaffe
14:30
Konflikttyper fortsättning

Integritet och ångest

 • Riskmodell för hot och våldsincidenter

Våldsamt utagerande

 • Signaler att uppmärksamma vid risk för upptrappat våldsamt beteende.

Efterbearbetning

 • Reaktioner efter hot och våldsincidenter
 • Hur hjälpa och stödja kollegor

Skydd

 • Mot hot och våld – Arbetsmiljölagen.
15:45
Avslut
Dag 1 – 7 november
09:30
Kaffe och smörgås
10:00
Presentation och inledning
 • Viktiga punkter i arbetsmiljön; när det gäller Hot och Våld.
 • Grovdiagnoser – olika psykologiska grovdiagnoser i relation till konflikter /Hot och Våld
 • Våldsbenägna grupper
 • Psykisk ohälsa – olika psykiska störningar och dynamik.
 • Orsaker till aggressivitet.
 • Varför och när blir hyresgästerna aggressiva i er verksamhet?
12:00
Lunch
13:00
Fortsättning – process genomgång av frågeställningarna

Vad och hur man kan göra för att förebygga aggressivitet.

14:00
Kaffe
14:30
Kommunikation
 • Hur vi använder hela vår personlighet i kommunikationen.
  En modell presenteras och testas.
 • Stress och kommunikation  – hur påverkar stress kommunikationen?
  Och hur kan vid ändra på detta?
16:30
Avslut
Dag 2 – 8 november
08:45
Reflektioner och frågor från gårdagen

Konflikter

 • Attityder i mötet.
 • Existentiella positioner – en modell presenteras.
10:00
Kaffe
10:30
Grupparbete – process – genomgång av modellen och reflektioner
12:00
Lunch
13:00
Konflikttyper

Konfliktmönster

 • Här visar vi vilka drivkrafter som leder in människor i olika konflikter och i värsta fall leder fram till fysiskt våld. Du lär dig hur du kan agera för att minska konfliktnivån så att konflikten inte behöver spåra ur.

 

14:00
Kaffe
14:30
Konflikttyper fortsättning

Integritet och ångest

 • Riskmodell för hot och våldsincidenter

Våldsamt utagerande

 • Signaler att uppmärksamma vid risk för upptrappat våldsamt beteende.

Efterbearbetning

 • Reaktioner efter hot och våldsincidenter
 • Hur hjälpa och stödja kollegor

Skydd

 • Mot hot och våld – Arbetsmiljölagen.
15:45
Avslut

Rekommenderade hotell

Scandic Downtown Camper

SABO har avtal med detta hotell vilket innebär ett förmånligt fast pris på hotellrum.
Detta hotell ligger även väldigt nära SABOs kontor.

Vid anmälan till en utbildning eller konferens får man bokningsinformation med bokningskoder av SABO i bekräftelsen.

 

Freys Hotel

SABO har avtal med Freys Hotel vilket ger en något lägre kostnad.

Vid anmälan till en utbildning eller konferens får man bokningsinformation med bokningskoder av SABO i bekräftelsen.

 

Elite Hotel Adlon

SABO har avtal med Elite hotellen vilket ger en något lägre kostnad.

Vid anmälan till en utbildning eller konferens får man bokningsinformation med bokningskoder av SABO i bekräftelsen.

 

Kontakt

placeholder+image
Pernilla Liljestrand
Pernilla Liljestrand är projektledare för utbildningar, evenemang och konferenser.

Relaterade utbildningar