Att upphandla och kontrollera måleritjänster
Stockholm 5 mars
1 deltagare
- +
= 4 900 kr / 6 900 kr
(priser exkl moms)
Anmälan
Senast 5 februari

Vill du bli en skickligare beställare av måleritjänster eller har du nyss börjat att arbeta med- eller ansvara för måleritjänster? Är du intresserad av att börja arbeta med referensytor eller lära dig upprätta upphandlingsdokument för lägenhetsunderhåll och allmänna utrymmen i bostadshus?

Branschmallar för måleri

Att handla upp måleritjänster är ofta ett ensamarbete som dessutom genomförs med flera års mellanrum. Det handlar om strategiska frågor där avrop och uppföljning måste utföras integrerat med övrig förvaltning. De bolag som har nyckeltal för kostnad och omfattning av måleriarbetena kan lättare jämföra med andra bolag för att på så sätt ytterligare effektivisera sitt arbete.

Under utbildningen studerar och jämför vi olika sätt att handla upp på och du får en inblick i hur man nyttjar systemet med ”referensytor”. Du får även information om hur måleriavtalet är uppbyggt.

Erfarenhetsutbyte

Regler i LOU och upphandlingsmodeller förändras och utvecklas och material byts ut. Se till att du är uppdaterad och nyttja möjligheten till erfarenhetsutbyte med andra som arbetar med liknande frågor som du, till exempel bör du inte nyttja termen ”likvärdig” då detta enligt utslag i svensk rätt oftast inte är berättigat enligt LOU.

Praktisk information

Datum och plats
5 mars i Stockholm
SABO, Drottninggatan 29
Visa på karta
Pris
4 900 kronor för medlem
6 900 kronor för övriga
Sista anmälningsdag
Anmäl dig senast 5 februari
Boende
Försäkra dig om hotellrum i god tid SABO ombesörjer inte rumsbokning.
Vad ingår
I avgiften ingår kaffe, lunch och kurspärmen Referensytor.

Medverkande

Ove Forslund
Skriv ut programmet
Att upphandla och kontrollera måleritjänster
Dag 1 – 5 mars
09:30
Kaffe och smörgås
10:00
Vad är på gång 2019

Medverkande och deltagarna presenterar sig. Vid presentation ges tillfälle att redovisa de frågeställningar som upplevs som besvärliga vid köp av måleristjänster.

10:15
AMA Beskrivningsverktyg med Branschmallar för måleri i Svensk Byggtjänst

Ett webbaserat system utan krångliga installationer. Alla i ditt team kan jobba i samma beskrivning genom hela processen.
Vi går igenom invändiga måleribeskrivningar och AF-delar.

Caroline Jansson, Svensk Byggtjänst

11:00
Referensytor – metodbeskrivning

Vi går igenom systemet med referensytor, granskar nya kapitel 8 om referensytor för utvändig målning samt genomgång av de nya bildlikarna.
Hur fungerar måleriavtalet och hur kan det nyttjas i ramavtal.

11:30
AMA Hus

Nyheter i AMA Hus 18.

12:00
Lunch
13:00
Bättre måleri i SABO-företag

Gjorda erfarenheter inom ramen för samarbetsprojektet mellan SABO och Målarmästarna.
Vi går igenom manualerna för besiktning av måleriarbeten både in- och utvändigt.

Manualerna är framtagna genom branschsamarbete mellan SABO och Målerimästarna.

13:30
Nyheter – produkter och metoder
14:30
Kaffe
15:00
Hur hanterar vi extradebitering

Hur kommuniceras upphandlingen till förvaltningen.

15:45
Detta vill vi veta mer om

Vi tittar igenom de frågeställningar som deltagarna inledningsvis har noterat som besvärliga och vi ägnar det sista passet åt att försöka besvara de frågor som inte behandlats tidigare under dagen.

16:00
Avslut

Rekommenderade hotell

Scandic Downtown Camper

SABO har avtal med detta hotell vilket innebär ett förmånligt fast pris på hotellrum.
Detta hotell ligger även väldigt nära SABOs kontor.

Vid anmälan till en utbildning eller konferens får man bokningsinformation med bokningskoder av SABO i bekräftelsen.

 

Freys Hotel

SABO har avtal med Freys Hotel vilket ger en något lägre kostnad.

Vid anmälan till en utbildning eller konferens får man bokningsinformation med bokningskoder av SABO i bekräftelsen.

 

Elite Hotel Adlon

SABO har avtal med Elite hotellen vilket ger en något lägre kostnad.

Vid anmälan till en utbildning eller konferens får man bokningsinformation med bokningskoder av SABO i bekräftelsen.

 

Kontakt

placeholder+image
Anna Treschow
Anna Treschow är projektledare för utbildningar, evenemang och konferenser.
placeholder+image
Anna Lackman
Anna Lackman är expert inom fastighetsförvaltning.

Relaterade utbildningar